I mod- og medvind

Bogen om Frie Funktionærer
Dato og sted:
Udgivet 2015 - Odense
Pris:
175 kr. pr. bog inkl. forsendelse
Max. antal:
1 stk. pr. medlem
Bogen kan købes af medlemmer af Frie Funktionærers fagforening og a-kasse.

Uddrag af forord:

Ideen til at skrive denne bog opstod for nogle år tilbage. Vores mangeårige trofaste og loyale medlemsvalgte gav udtryk for deres bekymring om risikoen for at miste dele af Frie Funktionærers årelange historie, når denne gruppe, af den ene eller anden årsag, forlader arbejdsmarkedet og det aktive foreningsliv. Bestyrelsen besluttede derfor i 2013, at nu var tiden inde til at få dokumenteret og nedskrevet Frie Funktionærers virke på det danske arbejdsmarked.

Vi ønskede en seriøs beskrivelse af foreningens mere end 60-årige historie fra etableringen og frem til i dag med vægt på den samfundsmæssige baggrund og udviklingen på arbejdsmarkedet i Danmark i samme periode.

Vi havde således ikke noget ønske om at censurere fremstillingen eller undgå omtale af mindre heldige episoder og dispositioner i foreningens historie, ligesom vi heller ikke ville have et festskrift med oplistning af fx bestyrelsesmedlemmer eller en ukritisk fortælling om Frie Funktionærers fortræffeligheder og successer.

Resultatet er blevet en spændende historie, som jeg håber bliver til gavn og glæde for ikke mindst tidligere, nuværende og fremtidige medlemsvalgte og medarbejdere. Jeg mener dog, at bogen er relevant for alle med interesse for Frie Funktionærer og det danske arbejdsmarked.

Randi Laursen
Formand

Du skal være medlem af Frie Funktionærer for at kunne købe billetter til dette arrangement.