Supplerende lønsikring

Når vi har modtaget din skriftlige skadesanmeldelse, sender vi et informationsbrev til dig. I brevet kan du læse mere om, hvad du nu skal være opmærksom på i forbindelse med din lønsikring.

Genplaceringsforløb

Samtidig sætter vi med det samme fokus på, hvordan du kommer tilbage til et nyt godt job. Dette sker gennem et obligatorisk genplaceringsforløb, der tjener ét eneste formål: Vi vil understøtte din jagt på et nyt job. Det sker i tæt samarbejde med én af vores konsulenter.

Joblog

Du får elektronisk adgang til din egen personlige joblog via ”Min side”, hvor du indberetter jobsøgnings- aktiviteter, kan samle dit jobsøgningsmateriale og eksempelvis sende dette til gennemgang hos din konsulent. Derudover kan du også gennem jobloggen kommunikere med din konsulent.

Udbetaling af supplerende lønsikring

Du skal kontakte Frie Funktionærers a-kasse cirka 1 måned før, du fratræder for at bede om ledighedspapirer, som du skal sende retur til a-kassen med det samme.

Hvis der skal ske udbetalinger af lønsikring, vil du cirka 14 dage før 1. ledige dag modtage en mail om de oplysninger, vi skal bruge.

Du skal tilmelde dig på Jobcenteret senest på 1. ledighedsdag. Du kan kun få dagpenge og lønsikring, hvis du er tilmeldt Jobcenteret. Tilmeld dig elektronisk på www.Jobnet.dk eller ved at møde personligt op i Jobcenteret.

Du får brev fra os

Når a-kassen har behandlet dine ledighedspapirer og anerkendt din ret til dagpenge, kan FF Forsikring A/S også afslutte din ansøgning om udbetaling af lønsikring, og du får et godkendelsesbrev. I brevet vil det fremgå, hvad du er berettiget til i lønsikring. Du kan maksimalt få 80 % af din bruttoløn inkl. dagpenge. I brevet vil der også stå, fra hvilken dag du vil få lønsikring, og hvilket reg. og kontonr., som pengene overføres til. Vi kan ikke overføre til NemKonto.

Udbetalingserklæring

Du skal blot sende dit dagpengekort til a-kassen, så bruger vi det ved beregning af lønsikring. Lønsikring udbetales månedsvis bagud, men for en hel måned ad gangen (fx 1-31). Hvis du er bekendt med forhold, som kan have indflydelse på din lønsikring (fx ferie, sygdom og arbejde), skal du meddele det særskilt ved at sende en mail til lonsikring@f-f.dk.