Fri lønforsikring

Når vi har modtaget din skriftlige skadesanmeldelse, sender vi et informationsbrev til dig, hvor der bl.a. står, at du skal sende din ansættelseskontrakt og opsigelse til os.

Genplaceringsforløb

Samtidig sætter vi med det samme fokus på, hvordan du kommer tilbage til et nyt godt job. Dette sker gennem et obligatorisk genplaceringsforløb, der tjener ét eneste formål: Vi vil understøtte din jagt på et nyt job. Det sker i tæt samarbejde med én af vores konsulenter.

Joblog

Du får elektronisk adgang til din egen personlige joblog via ”Min side”, hvor du indberetter dine jobsøgningsaktiviteter, kan samle dit jobsøgningsmateriale og eksempelvis sende dette til gennemgang hos din konsulent. Derudover kan du også bruge jobloggen til at kommunikere med din konsulent.

Udbetaling af lønsikring

Har du ikke fundet arbejde i løbet af opsigelsesperioden, vil du cirka 14 dage før, du eventuelt bliver ledig, få et brev, hvor vi beder om en række oplysninger:

  • Kopi af de sidste 3 måneders lønsedler forud for ledigheden (de sidste 12 måneders lønsedler, hvis du har modtaget bonus eller provision).
  • Kopi af din ansættelsesaftale (hvis vi ikke tidligere har modtaget den).
  • Kopi af din opsigelse (hvis vi ikke tidligere har modtaget den).
  • Om du har drevet selvstændig virksomhed for egen eller ægtefællens/samlevers regning og risiko og opnået økonomisk udbytte, og om du har tegnet arbejdsløshedsforsikring eller anden arbejdstabssikring i privat eller offentlig regi.
  • Oplysning om reg. og kontonr.

Når din sag er afsluttet, vil du få nyt brev fra os. Der vil bl.a. stå, hvad du er berettiget til i lønsikring.

Du kan maksimalt få 80 % af din bruttoløn. I brevet vil der også stå, fra hvilken dag du vil få lønsikring, og hvilket reg. og kontonr., som pengene overføres til. Vi kan ikke overføre til NemKonto.

Udbetalingserklæring og udbetalingskalender

Når du skal søge om at få lønsikring udbetalt, skal dette ske ved, at du udfylder en elektronisk udbetalingserklæring én gang om måneden. Klik på udbetalingskalenderen for at se, hvornår du skal sende den elektroniske udbetalingserklæring.

På erklæringen skal du bl.a. oplyse om arbejde og andre forhold, som kan have betydning for din ret til lønsikring. Kender du til forhold, som kan have indflydelse på din lønsikring (fx ferie, sygdom og arbejde), kan det være en god idé at informere os om det særskilt på flexlonsikring@f-f.dk