Opsagt/selv sagt op?

Hvis du er blevet opsagt eller selv har sagt dit job op, er det meget vigtigt, du fortæller os det med det samme, da du ellers kan risikere ikke at have ret til udbetaling fra din første ledighedsdag.

Se her, hvad du skal gøre:

  • Du kan udfylde skadesanmeldelse på Mit Frie
  • Alternativt kan du sende en mail til lonsikring@f-f.dk
  • Husk at oplyse medlemsnr./cpr.nr.
  • Oplys dato for modtaget opsigelse
  • Oplys den dato, hvor du fratræder (sidste dag med løn)
  • Vedhæft gerne din opsigelse og ansættelseskontrakt
Spørgsmål? Kontakt os

Vær opmærksom på, at det er en forudsætning for at få udbetalt lønsikring, at du i en periode svarende til længden af dit opsigelsesvarsel fra din arbejdsgivers side, dog mindst 3 måneder, har deltaget i genplaceringsforløb i Danmark gennem FF Forsikring A/S.

Mere info og bilag: