Kan jeg få lønsikring?

Du kan få Fri Lønforsikring eller supplerende lønsikring, hvis du:

  • Er mellem 18 og 58 år
  • Er beskæftiget som fastansat lønmodtager mindst 30 timer om ugen
  • Har mindst 3 måneders opsigelsesvarsel fra din nuværende arbejdsgiver
  • Er i uafbrudt arbejde 12 måneder før tegning af lønsikringen
  • Ikke har kendskab til kommende ledighed

Forsikringsvilkår pr. 1. maj 2018

Få lønsikring allerede i dag - GRATIS resten af året

  • Hurtig ret til udbetaling efter køb af forsikringen
  • Få 40.000 kroner om måneden, hvis du bliver ledig
  • Dækning fra din første ledighedsdag
  • Du kan forsikre op til 90 % af din løn
Se din pris og bestil
Det er hurtigt og enkelt at få lønsikring

Lønsikring til studerende og nyuddannede

Har du afsluttet en uddannelse af minimum 18 måneders varighed, kan du tegne Fri Lønforsikring eller supplerende lønsikring. Uddannelsen skal berettige til optagelse i en a-kasse som nyuddannet, og der må maksimalt gå 1 måned, fra du afslutter uddannelsen, til du er i job som fastansat lønmodtager.

Hvornår træder forsikringen i kraft?

Forsikringen træder i kraft den første dag i måneden, efter dit køb af forsikringen.

Du kan løbende ændre din dækning

Du kan altid ændre din dækning fra den første dag i måneden. Tilsvarende kan du også nedsætte din dækning fra den første dag i måneden.

Hvornår dækker forsikringen?

Forsikringen dækker som udgangspunkt både i situationer, hvor du selv opsiger dit job, og hvor du bliver sagt op. Siger du selv dit job op, har du dækning, når det opsigelsesvarsel, som du ville have ved opsigelse fra din arbejdsgiver, er udløbet. 

Udbetaling i op til 1 år

Lønsikringen udbetales til dig ultimo hver måned. Du kan få udbetaling i op til 12 måneder.

Opsigelse af forsikringen

Du kan opsige forsikringen med 14 dages varsel til den første i måneden.