Forsikringsvilkår

Lønsikring dækker ved arbejdsløshed. Vi anbefaler, at du læser vilkårene omhyggeligt igennem.

Ændringer af dine forhold, der er vigtige for lønsikring

Når der sker ændringer, der har betydning for din lønsikring, skal vi have besked med det samme.

Ændringer, du skal være opmærksom på og meddele os:

  • Opsigelse: Hvis du bliver opsagt eller selv siger op, skal du skriftligt informere FF Forsikring A/S uden ugrundet ophold, efter du er blevet bekendt med din opsigelse eller har opsagt din stilling.
  • Jobskifte: Hvis du skifter job, er det vigtigt, at du ved en ledighedssituation har mindst 3 mdr. opsigelsesvarsel fra din arbejdsgiver. Ellers risikerer du at miste din lønsikring i op til 3 måneder.
  • Nedsættelse af arbejdstid: Hvis din arbejdstid nedsættes til mindre end 30 timer pr. uge ved din hovedbeskæftigelse, vil der være risiko for, at du ved en opsigelse ikke længere kan opfylde betingelserne for ret til udbetaling.
  • Overgang til selvstændig virksomhed: Hvis du bliver selvstændig erhvervsdrivende (læs mere under afsnittet ”Beskæftiget som lønmodtager”).

Ændringer kan påvirke lønsikringens dækning. Hvis du ikke underretter os om ændringer, kan retten til dækning blive nedsat eller helt bortfalde.

Har du spørgsmål til forsikringsvilkårene, eller vil du anmelde din opsigelse, så kontakt:

FF Forsikring A/S
Overgade 24
5000 Odense C
Tlf.: 63 13 85 50
E-mail: lonsikring@f-f.dk

cvr. nr. 31887887
FF Forsikring A/S er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.