Udstationering i et andet EØS-land

Bliver du udstationeret i et EØS-land, kan du i nogle tilfælde få lov til at bevare medlemskabet af dansk a-kasse.


Det kan du, hvis du midlertidigt bliver udsendt af din danske arbejdsgiver til arbejde i et andet EØS-land.

Forudsætningen er:

  • at din danske arbejdsgiver betaler lønnen i udstationeringsperioden,
  • at du er omfattet af dansk social sikring under udsendelsen, og
  • at udstationeringsperioden ikke overstiger 24 måneder, en såkaldt artikel 12 aftale.

Hvordan bliver jeg optaget i dansk a-kasse?

Du har mulighed for at blive optaget i en dansk a-kasse på baggrund af arbejde i udlandet. Betingelsen er, at du har haft fast bopæl i Danmark, umiddelbart før du blev sendt ud, og at du søger om optagelse senest 1 år efter at have flyttet bopælen til udlandet.

Læs mere i vores pjece "Job og jobsøgning i udlandet", som du finder under A-kasse/pjecer, eller ring til os på 63 13 85 50.