Grænsearbejder i et EØS-land

Du er grænsearbejder, hvis du arbejder i ét EØS-land, men har bopæl i et andet, og vender hjem til din bopæl mindst én gang om ugen.


Som grænsearbejder skal du under beskæftigelsen være omfattet af arbejdsløshedsforsikringen i det EØS-land, hvor du arbejder.

Bliver du delvis eller periodisk ledig, fx hvis du arbejder på deltid, eller hvis du er omfattet af en arbejdsfordeling, skal dagpenge udbetales i det land, hvor du arbejder.

Bliver du helt ledig, det vil sige, at dit ansættelsesforhold ophører, skal du have udbetalt dagpenge i det land, du bor i, efter de regler, der gælder dér.

Overført medlemsanciennitet fra udlandet?

For at få overført medlemsanciennitet skal du som grænsearbejder henvende dig til din danske a-kasse inden 8 uger efter forsikringsdækningens ophør i det andet EØS-land. 

Hvornår og hvordan får jeg udbetalt dagpenge?

Udbetaling af dagpenge sker fra den dag, hvor du har henvendt dig til a-kassen og tilmelder dig som ledig i Jobcentret. Der vil ikke være krav om beskæftigelse i Danmark forud for optagelsen, men dagpenge kan ikke udbetales, før du har tilmeldt dig som ledig i Jobcentret. Udbetaling af dagpenge er betinget af, at en formular PD U1 foreligger fra det andet lands myndighed.

Hvis du er vendt tilbage til din bopæl mindre end én gang om ugen, mens du var i arbejde, kan du i stedet vælge at få udbetalt dagpenge i det land, du har arbejdet i, hvis du stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet dér.

Læs mere i vores pjece "Job og jobsøgning i udlandet", som du finder under A-kasse/pjecer, eller ring til os på telefon 63 13 85 50.

Ansøgning om optagelse i fagforeningen

Du har naturligvis også mulighed for at kombinere din arbejdsløshedsforsikring med et medlemskab af vores fagforening. Her kan du gøre brug af bl.a. vores juridiske afdeling, karrierefokus, kurser og ferietilbud m.m.

Vi tilbyder kun juridisk bistand til dansk ansættelsesret.

Ansøg om optagelse i a-kassen og fagforeningen