Sygdom som dagpengemodtager

Bliver du syg under en ledighedsperiode og får du dagpenge, skal du ikke stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du har derfor ikke pligt til at søge job eller deltage i møder med a-kassen eller Jobcentret, mens du er syg.

Hvis du bliver syg og modtager dagpenge

Hvis du bliver syg, mens du modtager dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse, skal du sygemelde dig på 'Min side' på jobnet. Når din sygemelding er registreret, afmeldes du automatisk som jobsøgende. I de første 14 dage af din sygdomsperiode modtager du dagpenge fra Frie Funktionærers a-kasse. Strækker din sygdomsperiode sig over mere end 14 dage, vil du få udbetalt sygedagpenge fra din bopælskommune. 

Bliver du syg samme dag, som du skulle have været til møde med Frie Funktionærers a-kasse, skal du give os besked på mail eller telefonisk. 

Sygedagpenge

Du skal være medlem af Frie Funktionærers a-kasse, været ansat ved den samme arbejdsgiver i mindst 26 uger og have arbejdet mindst 240 timer for at modtage sygedagpenge.

Du kan også modtage sygedagpenge, hvis du ville være berettiget til dagpenge i tilfælde af, at du ikke var blevet syg, har afsluttet en uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller er elev i lønnet praktik.

Du modtager det samme beløb i sygedagpenge, som du ville have modtaget i dagpenge. Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at der ikke udbetales sygedagpenge fra kommunen på helligdage, og at de første seks ugers af dit sygdomsforløb bruger af din dagpengeret.

Sygedagpenge er en midlertidig ydelse, der administreres af kommunen. Sygedagpenge kan udbetales i op til 22 uger inden for en periode på 9 måneder. Dagpengeloven indeholder muligheder for at forlænge perioden, hvis du fx skal revalideres, i arbejdsprøvning eller virksomhedspraktik, eller hvis kommunen har rejst sag om førtidspension.

Hvis kommunen stopper udbetalingen af dine sygedagpenge, hjælper Frie Funktionærer dig med at vurdere, om kommunens afgørelse af korrekt. Vurderer Frie Funktionærer, at afgørelsen ikke er korrekt, anker vi sagen i samarbejde med dig. 

Opfølgning

Har du modtaget sygedagpenge i mere end otte uger, har kommunen pligt til at vurdere din sygdomssituation. Herefter skal kommunen mindst hver 8. uge under sygdomsperioden vurdere din situation igen.

Vurderingen sker med henblik på at bestemme, om der er behov for behandling, genoptræning, revalidering eller andre former for bistand. Det sker i samarbejde med dig, læger, hospitals- og revalideringsinstitutioner, virksomheder, din fagforening samt jobcenteret. 

Sygdom og supplerende dagpenge

Hvis du får supplerende dagpenge, skal du både sygemelde dig til din arbejdsgiver og på jobnet.dk. Det er muligt, at din arbejdsgiver skal betale sygedagpenge for de timer, hvor du under normale omstændigheder skulle have været på arbejde. Frie Funktionærers a-kasse meddeler din bopælskommune om dine sygemelding, hvorefter du modtager et brev fra kommunen, som du skal udfylde og sende tilbage til kommunen.

Når du bliver rask

Den første dag du er rask, skal du raskmelde dig. Det gør du via jobnet.dk, og så bliver du automatisk tilmeldt jobcentret. Både Frie Funktionærers a-kasse og kommunen får automatisk meddelelse om, at du er raskmeldt.

Delvis raskmelding

Hvis din læge skønner, at du delvist kan raskmeldes, skal du kontakte Frie Funktionærers a-kasse, inden du melder dig rask. Vi skal nemlig vurdere din rådighed, fordi du kun kan få dagpenge, hvis du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for 37 timer og som deltidsforsikret for 30 timers arbejde om ugen.

Rådighedsvurdering ved længerevarende sygdom

Ved raskmelding efter længerevarende sygdom er vi forpligtet til at tage stilling til, om vi skal foretage en rådighedsvurdering. Tommelfingerreglen er, at der skal laves en rådighedsvurdering, når der er tale om sygdom efter 22 ugers varighed. 

Når vi laver rådighedsvurdering på baggrund af en langvarig sygdomsperiode, skal vi både vide sygdommens varighed og art. Derfor er du forpligtet til at give os oplysningerne. Vi skal understrege, at vores medarbejdere har tavshedspligt.