Revalidering

Revalidering består af aktiviteter, som hjælper lønmodtagere og selvstændige med at returnere til arbejdsmarkedet, hvis de af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan varetage deres job.

Hvad er revalidering?

Revalidering henvender sig til både lønmodtagere og selvstændige, som har udfordringer med at fastholde sig på arbejdsmarkedet. Revalidering består af forskellige erhvervsrettede aktiviteter såsom uddannelse, arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, undervisning, kurser, oplæring og hjælp til at etablere selvstændig virksomhed,

Formålet med aktiviteterne er at give dig faglig og økonomisk hjælp, så du kan varetage et job.

Hvornår kan jeg få revalidering?

Revalidering kan kun bevilges, når alle muligheder efter anden lovgivning er udtømt. Det vil sige, når der ikke findes andre erhvervsrettede aktiviteter, som kan få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Det er din bopælskommune, der træffer beslutning om, hvorvidt du kan bevilges revalidering.

Hvordan foregår revalidering?

Et revalideringsforløb tilrettelægges i samarbejde mellem kommunen og dig. Udgangspunktet er, at du på kortest mulig tid skal tilbage til arbejdsmarkedet. Som udgangspunkt består revalideringsforløbet af to faser:

  • Forrevalidering

Under forrevalideringen bliver det afklaret, hvad og hvor meget du med hensyntagen til dit helbred kan holde til at arbejde. Det bliver også klarlagt, hvorvidt du er i stand til at gennemfører et uddannelsesforløb, og hvilke typer job du i fremtiden sigter efter at få. 

  • Revalidering efter fast jobplan

Efter forrevalideringen er du blevet skarp på, hvad revalideringen konkret skal føre til. Derfor kan du lave en plan for, hvilke aktiviteter der kan hjælpe dig med at realisere dit jobønske.

Du planlægger revalideringen i samarbejde med din bopælskommune, så forløbet gennemføres så effektivt som muligt. Du kan maksimalt modtage revalideringsydelse i fem år. Forrevalidering tæller ikke med i denne opgørelse.

Hvis din revalidering omfatter start på en uddannelse, forventes det, at du gennemfører den på normeret tid. I tilfælde af fx sygdom er midlertidige afbrydelser i op til 6 måneder tilladt, og du bevarer din ret til at modtage revalideringsydelse. Det forudsætter dog, at din jobplan fortsat er realistisk.

Økonomi under revalidering

Under forrevalidering får du udbetalt det samme beløb som hidtil. Det kan fx være udbetalinger fra sygedagpenge, løn under sygdom eller kontanthjælp.

Er du under revalidering efter fast jobplan, modtager du som udgangspunkt revalideringsydelse. Dette har du mulighed for at supplere gennem forskellige tillægsydelser.