Sygedagpenge fra a-kassen eller kommunen?

Hvis du bliver syg, mens du får dagpenge, skal du enten have sygedagpenge fra din kommune eller dagpenge i de første 14 dage fra a-kassen. Se nærmere nedenfor.


Bliver du syg i din ledighedsperiode, så skal du både sygmelde dig og raskmelde dig på ”min side” på Jobnet.dk

Under sygdom eller barsel skal du have sygedagpenge fra din kommune i stedet for dagpenge fra a-kassen. Beløbet, du får, er det samme, uanset om du modtager dagpenge eller syge-/barselsdagpenge.

Sygemelding på Jobnet.dk

På din første sygedag skal du gå ind på "Min side" på Jobnet.dk og melde dig syg. Når det på jobnet.dk er registreret, at du er syg, får a-kassen automatisk besked. Hvis du er fuldt ledig - det vil sige, at du ingen arbejdsgiver har - udbetaler a-kassen sygedagpenge i de første 14 dage af din sygdomsperiode.

Er du syg i mere end 14 dage, sender vi besked til din kommune om, at du skal have sygedagpenge efter de 14 dage.

Hvis du er delvis ledig - det vil sige, at du arbejder på nedsat tid hos en arbejdsgiver - skal du have sygedagpenge fra 1. sygedag. Det giver a-kassen besked om til din kommune.

Beløbet, du får, er det samme, uanset om du modtager dagpenge eller sygedagpenge.

Sygemelding og fravær fra møde

Skulle du have været til møde i a-kassen den dag, du bliver syg, skal du dog lige sørge for også at fortælle a-kassen, at du er blevet syg (enten på mail eller telefonisk), så vi ved, hvorfor du ikke kommer til det aftalte møde.
Bemærk at hvis du to gange aflyser et indkaldt møde med jobcenteret eller a-kassen på grund af sygdom, skal a-kassen ved raskmelding have en rådighedssamtale med dig.

Raskmelding på Jobnet.dk

Når du er blevet rask, skal du raskmelde dig på jobnet.dk på den 1. dag, du er rask, da du først kan få dagpenge fra a-kassen igen fra den dag, du er raskmeldt. A-kassen får automatisk besked om din raskmelding.

Rådighedsvurdering ved længerevarende sygdom

Ved raskmelding efter længerevarende sygdom er vi forpligtet til at tage stilling til, om vi skal foretage en rådighedsvurdering. Tommelfingerreglen er, at der skal laves en rådighedsvurdering, når der er tale om sygdom efter 22 ugers varighed.

Når vi laver rådighedsvurdering på baggrund af en langvarig sygdomsperiode, skal vi både vide sygdommens varighed og art. Derfor er du forpligtet til at give os oplysningerne. Vi skal understrege, at vores medarbejdere har tavshedspligt.

Delvis uarbejdsdygtig

Hvis din læge skønner, at du delvis kan raskmeldes, skal du kontakte a-kassen, inden du melder dig rask. Vi skal nemlig vurdere din rådighed, fordi du kun kan få dagpenge, hvis du står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Som fuldtidsforsikret skal du stå til rådighed for 37 timer og som deltidsforsikret for 30 timers arbejde om ugen.