Førtidspension

Du kan få førtidspension fra det offentlige, hvis du ikke kan arbejde på almindelige vilkår eller i fleksjob.

Hvem kan få førtidspension?

Du skal opfylde forskellige betingelser for at blive tilkendt førtidspension. Siden 1. januar 2013 er det blevet mere vanskeligt at få førtidspension.

For at blive tildelt førtidspension skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Du skal være mellem 18 år og folkepensionsalderen
  • Din arbejdsevne skal være permanent nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager
  • Din arbejdsevne skal være så nedsat, at du ikke kan arbejde på almindelige vilkår eller i fleksjob
  • Du skal have deltaget i mindst et ressourceforløb

Førtidspension under 40 år

Det er yderst vanskeligt at blive tilkendt førtidspension, hvis du er under 40 år, medmindre din sygdom og nedsatte arbejdsevne er så omfattende, at du åbenlyst ikke er i stand til at arbejde.

Hvis du ikke tilkendes førtidspension, vil du i stedet få tilbudt at indgå et i ressourceforløb. Ressourceforløbet varer mellem 1-5 år, og du vil blive præsenteret for flere forskellige forløb.

Førtidspension over 40 år

Du skal have deltaget i et ressourceforløbet, inden du kan få førtidspension. Hvis din kommune vurderer, at det er formålsløst at udvikle din arbejdsevne via et ressourceforløb, kan de overdrage din anmodning om førtidspension direkte til behandling hos et rehabiliteringsteam.

Hvem bevilger førtidspension?

Det er din bopælskommune, der suverænt afgør, om du får tilkendt førtidspension. Inden du tilkendes førtidspension, bliver din sag behandlet af et rehabiliteringsteam hos kommunen. Behandlingen foregår på et møde, som også du og din sagsbehandler deltager i.

Rehabiliteringsteamet skal enten indstille dig til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. På baggrund af rehabiliteringsteamets indstilling træffer kommunen afgørelse i din sag.

Hvor lang tid tager en sag om førtidspension?

Der må højst gå tre måneder, fra kommunen opstarter din sag, til der bliver truffet en afgørelse. Overholder kommunen ikke fristen, har du krav på en skriftlig begrundelse for, hvorfor fristen ikke er overholdt.