Fleksjob

Fleksjob er stillinger på særlige vilkår, der kan oprettes hos private og offentlige arbejdsgivere.

Kriterierne for at blive visiteret til et fleksjob er, at man har så væsentlige og varige begrænsninger i arbejdsevnen, at man ikke kan få eller fastholde et arbejde på normale vilkår på arbejdsmarkedet.

Fleksjob for en fem-årig periode

Når du er visiteret til et fleksjob, gælder bevillingen i op til fem år. Herefter skal kommunen vurdere, om du fortsat har ret til et fleksjob. Hvis kommunen vurderer, at det har du, kan du sagtens blive i det samme fleksjob.

Midlertidige fleksjob betyder derfor ikke, at du skal skifte fleksjob hver femte år, men alene at kommunen hvert femte år skal vurdere, om du opfylder betingelserne for et fleksjob. Dette gælder, indtil du fylder 40 år.

Hvis du er over 40 år, kan du efter det første fleksjob, dvs. når den 5 årige periode er gået, få et permanent fleksjob. Det gælder, hvis kommunen vurderer, at du aldrig bliver i stand til at kunne varetage et almindeligt arbejde på ordinære vilkår.

Løn og tilskud

Fleksjobordningen indebærer, at du får løn fra din arbejdsgiver for det antal timer du reelt arbejder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 17.000 kr. om måneden (98 procent af den højeste dagpengesats). Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension.

Størrelsen på dit tilskud afhænger af din løn. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 13.208 kr. om måneden før skat. Når din månedsløn før skat overstiger 13.208 kr., bliver tilskuddet reduceret med 55 procent af din løn. Tilskuddet til lønnen er fuldt aftrappet ved en lønindkomst inkl. pension på cirka 36.900 kr. om måneden.

Ledighedsydelse

Hvis du er visiteret til et fleksjob og er ledig, får du ledighedsydelse, som udgør cirka:

  • 15.950 kr. om måneden (89 procent af højeste dagpengesats) eller cirka 14.416 kr. om måneden (80 procent af højeste dagpengesats), hvis du har børn
  • cirka 10.849 kr. om måneden (60 procent af højeste dagpengesats), hvis du ikke har børn.

De to sidstnævnte ydelser svarer til kontanthjælpssatsen for voksne forsørgere eller ikke-forsørgere.