Jeg er blevet pålagt at strejke, hvordan skal jeg forholde mig?

Når du er medlem af Frie Funktionærer, er der ingen, der kan tvinge dig til at strejke. Heller ikke selvom strejken er lovlig (dvs. at overenskomsten er opsagt og under genforhandling.). Strejker dine kollegaer, skal du stadig have din løn, så længe du stiller din arbejdskraft til rådighed.

Hvis der bliver strejke, skal du møde på arbejde, som du plejer. Du er berettiget til fuld løn fra din arbejdsgiver i den periode, strejken varer, hvad enten du er på arbejde, bliver sendt hjem af din arbejdsgiver mod din vilje eller bliver mødt af en fysisk blokade, så du ikke kan komme ind på din arbejdsplads.

Hvis du mødes af en blokade, er det vigtigt, at du gør din arbejdsgiver opmærksom på, at du har forsøgt at komme på arbejde. Så kan arbejdsgiveren nemlig ikke nægte dig fuld løn, så længe du har gjort, hvad du kunne for at stille din arbejdskraft til rådighed under hele strejken.