Har jeg ret til efterløn under en konflikt?

Reglerne omkring udstedelse af efterlønsbevis og overgang til efterløn påvirkes ikke af, om du er omfattet af en konflikt.

Hvis du modtager efterløn og er ledig som følge af konflikt, skal der ske fradrag i efterlønnen med gennemsnittet af arbejdstimerne i de sidste 4 uger inden konfliktens begyndelse hos den arbejdsgiver, som er omfattet af konflikt. Selve udbetalingen af efterløn påvirkes altså ikke, men du må forvente at det fradrag, du sædvanligvis har grundet dit arbejde, stadig vil blive fradraget, selvom du pga. konflikt ikke arbejder (og ikke får løn).

Optjener jeg til skattefri præmie under en konflikt?

Er man omfattet af konflikten og med i efterlønsordningen, har man ingen arbejds-eller løntimer, så længe konflikten varer. Derfor tjener man heller ikke timer op til 2-års reglen og skattefri præmie, så længe konflikten varer.