Har jeg ret til dagpenge under konflikt?

A-kassen må ikke udbetale dagpenge til konfliktramte. Du kan derfor ikke få dagpenge, hvis du bliver omfattet af en konflikt (strejke eller lockout) på din arbejdsplads og bliver ledig som følge af konflikten. Det gælder også, hvis du er på supplerende dagpenge.

Man er omfattet af konflikt, selv om man fx på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus, ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter.

Er du blevet ledig, inden konflikten starter, vil du som udgangspunkt fortsat få dagpenge. Hvis du bliver ledig uden, at det har forbindelse til konflikten, har du ligeledes ret til dagpenge på almindelige vilkår.