Strejke og lockout

Læs hvordan du forholder dig til strejke, lockout og konflikter på din arbejdsplads.

Strejke

Hvis du er medlem af Frie Funktionærer, er der ingen, der kan tvinge dig til at strejke. Heller ikke selvom strejken er lovlig (dvs. at overenskomsten er opsagt og under genforhandling). Strejker dine kollegaer, skal du stadig have din løn, så længe du stiller din arbejdskraft til rådighed.

Ender det med, at der bliver strejke, skal du møde på arbejde, som du plejer. Du er berettiget til fuld løn fra din arbejdsgiver i den periode, strejken varer, hvad enten du er på arbejde, bliver sendt hjem af din arbejdsgiver mod din vilje eller bliver mødt af en fysisk blokade, så du ikke kan komme ind på din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du skriftligt gør din arbejdsgiver opmærksom på, at du stiller din arbejdskraft til rådighed, uanset hvilken situation der opstår.

Lockout

En lockout omfatter kun overenskomstansatte, som er medlem af den organisation/centralorganisation, der er part i den overenskomst, som den pågældende er ansat efter, dvs. hverken uorganiserede eller ansatte, som er medlem af en anden organisation, fx Frie Funktionærer.

Som medlem af Frie Funktionærer kan du således ikke lockoutes af din arbejdsgiver og skal derfor stille din arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren. Kontakt juridisk afdeling, hvis du bliver lockoutet.

Kan jeg få dagpenge under en konflikt?

A-kassen må ikke udbetale dagpenge til konfliktramte. Du kan derfor ikke få dagpenge, hvis du bliver omfattet af en konflikt (strejke eller lockout) på din arbejdsplads og bliver ledig som følge af konflikten.

Du kan heller ikke få supplerende dagpenge, hvis du bliver omfattet af en konflikt. Er du ansat via et vikarbureau, er du ikke inddraget i konflikten, og din ret til dagpenge bliver ikke påvirket.  

Man er omfattet af konflikt, selv om man fx på grund af sygefravær, arbejdsfordeling eller turnus ikke er på arbejde den dag, hvor konflikten starter.

Er du fratrådt og blevet ledig, inden konflikten starter, vil du som udgangspunkt fortsat få dagpenge. Hvis du bliver ledig uden, at det har forbindelse til konflikten, har du ligeledes ret til dagpenge på almindelige vilkår.

Kan jeg få feriedagpenge under en konflikt?

Du kan ikke få feriedagpenge under konflikten. Ifølge ferieloven begynder ferie ved arbejdstids begyndelse den første feriedag og slutter ved arbejdstids ophør den sidste feriedag. Det samme gælder for ferie med feriedagpenge. Retten til ferie med feriedagpenge ophører derfor på det tidspunkt, hvor du er omfattet af konflikt, uanset om ferien er aftalt, planlagt eller påbegyndt før konflikten. Ophøret af denne ret varer frem til det tidspunkt, hvor du ikke længere er omfattet af konflikt.

Kan jeg få efterløn eller optjene skattefri præmie under en konflikt?

Hvis du er omfattet af konflikt og på efterløn, bliver de timer, du normalt arbejder, fradraget i din efterløn. Det opgøres som et gennemsnit af dine arbejdstimer i de 4 uger op til konflikten.

Selve udbetalingen af efterløn påvirkes altså ikke, men du må forvente, at det fradrag, du sædvanligvis har grundet dit arbejde, stadig vil blive fradraget, selvom du pga. konflikt ikke arbejder (og ikke får løn).

Er man omfattet af en konflikt, har man ingen arbejds-/løntimer, så længe konflikten varer. Derfor tjener man heller ikke timer op til to-års reglen og skattefri præmie, så længe konflikten varer.

Læs mere om reglerne for a-kasserne og medlemmernes forhold under strejke og lockout (konflikt)

Økonomisk hjælp fra Frie Funktionærer?

Frie Funktionærer har ikke forbud mod at strejke, så du kan sagtens deltage i strejken, hvis du ønsker det. Dog skal du være opmærksom på, at du hverken er berettiget til løn, dagpenge eller andre former for strejkestøtte fra Frie Funktionærer, så længe du strejker.

Hos Frie Funktionærer værner vi om det frie valg. Vi mener, det at strejke er en privatsag, og derfor vil vi ikke tvinge nogen til at strejke eller betale til strejker. Som medlem af det forbund, der har overenskomsten, får man intet valg. Der er man tvunget til at strejke, hvad enten man ønsker det, eller ej. Hos os er det helt op til dig at beslutte, om du vil støtte en strejke.

Er jeg usolidarisk?

Da overenskomsten på din arbejdsplads ikke er indgået af Frie Funktionærer, er du "ikke-konfliktramt". Det betyder, at du ikke er omfattet af konflikten og derfor ikke behøver at strejke.

Som arbejdsmarkedet er indrettet nu, har du ikke noget andet valg end at være under den overenskomst, der er gældende for dit arbejdsområde i virksomheden - også selv om du ikke er medlem af det forbund, der har forhandlet overenskomsten. Det mener vi ikke er rimeligt. 

Hvis vi kunne få lov, ville vi meget gerne lave overenskomster eller individuelle aftaler alene for vores medlemmer. Men vi ville aldrig presse nogen til at arbejde under vores overenskomst. Ligesom vi heller ikke kunne drømme om at tvinge vores medlemmer til at lægge sag an mod arbejdsgiveren mod deres vilje. Men det er en helt anden snak.

Hos os giver vi dig frihed til at vælge. Det mener vi ikke er usolidarisk - det er sund fornuft.

Kontakt os

Har du flere spørgsmål i forbindelse med konflikten, er du velkommen til at kontakte os på telefon 63 13 85 50.