Indberetning af fagligt kontingent for dig over 65 år

Ifølge skattelovgivningen må vi ikke automatisk indberette fagligt kontingent for medlemmer, der er nået folkepensionsalderen.


Frie Funktionærer indberetter automatisk fagligt kontingent til og med året, hvor du fylder 65 år.

Hvis du i 2017 er fyldt 66 år og har fået udbetalt tjenestemandspension, er du berettiget til at få fradrag for dit faglige kontingent.

Bemærk, at det er en ændring i forhold til 2016, hvor almindeligt lønarbejde også berettigede til, at det faglige kontingent kunne indberettes.

Indsend tro og love-erklæring

For at Frie Funktionærer kan foretage indberetning, skal du indsende en tro og love-erklæring til os.

Hvis du har spørgsmål eller ikke har mulighed for at hente erklæringen via vores hjemmeside, er du velkommen til at kontakte os på telefon 63 13 85 50 eller sende en mail til medlem@f-f.dk.

Bilag: