Kan jeg som seniormedlem trække det faglige kontingent fra?

Kontingentet til den faglige organisation er fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag, hvis du har arbejdsindkomst eller tjenestemandspension.

Hvis du er folkepensionist, og ikke har arbejdsindkomst eller tjenestemandspension, er kontingentet til den faglige organisation ikke fradragsberettiget.

Hvis du som folkepensionist har arbejdsindkomst eller tjenestemandspension, skal du hvert år i januar måned afgive en tro og love-erklæring for det foregående år til Frie Funktionærer.

Når vi har din erklæring på, at du har arbejdsindkomst eller tjenestemandspension, indberetter vi automatisk kontingentet til Skat, og dermed får du fradrag for det.

Bilag: