Hvad betyder dagpengeaftalen for min ret til seniorjob?

Aftalen betyder, at du først får ret til et seniorjob efter en periode på arbejdsmarkedsydelse med den nedsatte sats.

Retten til seniorjob bliver udskudt for ledige, som opbruger dagpengene i 2014-2016. 

Det fremgår af den dagpengeaftale, som regeringen og Enhedslisten indgik den 20. maj 2013.

Aftalen betyder, at du først får ret til et seniorjob efter en periode på arbejdsmarkedsydelse med den nedsatte sats, dvs. 60 % af dagpengene eller 80 %, hvis du er forsørger.

Arbejdsmarkedsydelsen er for ledige, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014 på 1¼ år. Herefter udfases den ved, at den for hvert halvår bliver afkortet med et kvartal.

Ved din dagpengerets udløb, hvis der er mindre end fem år til, du kan gå på efterløn, er du sikret et forsørgelsesgrundlag fra dagpengeretten ophører, og til du kan gå på efterløn. Det er under forudsætning af, at du som ledig også står til rådighed for arbejdsmarkedet.