Har jeg ret til seniorjob?

Du har mulighed for at søge et seniorjob i kommunen, når din ret til ydelser fra a-kassen er opbrugt, og hvis der er fem år eller mindre, til du når din efterlønsalder.


Ansættelsen sker på almindelig løn- og ansættelsesvilkår og finder sted i den kommune, hvor du bor. Bor du i en frikommune, kan du med kommunen få aftale om seniorjob hos en privat arbejdsgiver. Mens du er i seniorjobbet, skal du være tilmeldt jobcentret som jobsøgende uden ydelse og fortsat have et aktivt CV på Jobnet. Seniorjobbet slutter, når du kan gå på efterløn.

Du skal selv søge kommunen om et seniorjob. Du kan tidligst søge tre måneder før og senest to måneder efter, at din ret til ydelser fra a-kassen er opbrugt. Bemærk, at hvis du ikke overholder tidsfristen, så mister du retten til seniorjob.

Betingelsen for at kunne få et seniorjob er, at du fortsat betaler til efterløn og kan opfylde anciennitetskravet for at gå på efterløn, præcis når du når din efterlønsalder.

Seniorjob er støttet arbejde og giver derfor ikke ret til optjening af ny dagpengeret.

FødtEfterlønsalder
Senest 31.12.1953 60 år
01.01.1954 - 30.06.1954 60 ½ år
01.07.1954 - 31.12.1954 61 år
01.01.1955 - 30.06.1955 61 ½ år
01.07.1955 - 31.12.1955 62 år
01.01.1956 - 30.06.1956 62 ½ år
01.07.1956 - 31.12.1958 63 år

Mere info:

Læs mere i pjecen "Værd at vide om seniorjob", som du finder under a-kasse/pjecer