Karantæne i a-kassen

Der er flere situationer, hvor du kan få karantæne fra a-kassen, fx hvis du selv opsiger dit job.

Karantæne ved selvforskyldt ledighed

Søger du om dagpenge, skal Frie Funktionærers a-kasse vurdere, om du eventuelt er selvforskyldt ledig. I henhold til a-kasselovgivningen kan du nemlig få karantæne i a-kassen, hvis du er selvforskyldt ledig.

Du kan være selvforskyldt ledig, hvis du selv siger dit job op. Det kan også være i tilfælde, hvor du er blevet afskediget af din arbejdsgiver, og du har accepteret et for kort opsigelsesvarsel, eller såfremt årsagen til opsigelsen overvejende kan tilskrives dig selv.

Konsekvens af selvforskyldt ledighed

Hvis du er selvforskyldt ledig, får du en karantæne i a-kassen svarende til 111 effektive timer som fuldtidsforsikret og 90 timer som deltidsforsikret. Frie Funktionærers a-kasse kan i henhold til a-kasselovgivningen ikke udbetale dagpenge til dig, før karantænen er afviklet.

Når du afvikler karantænen, skal du være tilmeldt jobcentret og stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Du kan helt undgå karantæne, selvom du er selvforskyldt ledig. Det kan du, hvis du i 3 måneder efter, du er stoppet med at arbejde, slet ikke søger dagpenge fra a-kassen eller anden forsørgelse fra offentlige myndigheder. Vi anbefaler, at du kontakter Frie Funktionærers a-kasse for vejledning.

Hvis du vil opsige dit job og undgå karantæne i a-kassen

Hvis du har en gyldig grund til at opsige dit job, undgår du at få karantæne i a-kassen. Det er Frie Funktionærers a-kasse, som med afsæt i a-kasselovgivningen vurderer, om du har en gyldig grund til at blive ledig.

Eksempler på gyldige årsager til at blive ledig og herved undgå karantæne i a-kassen:

  • Helbredsmæssige forhold (kræver forudgående samtale med arbejdsgiver vedrørende omplacering samt lægeattest)
  • Flytning på grund af din ægtefælle/samlever starter nyt arbejde eller uddannelse
  • Hvis din ret til supplerende dagpenge er ophørt
  • Transportudfordringer i forbindelse med pasningsmuligheder af børn

Gentagelsesvirkning

Er du to gange inden for 12 måneder blevet selvforskyldt ledig, mister du din ret til dagpenge. Du kan først få dagpenge igen, når du som fuldtidsforsikret har haft mindst 300 timers arbejde som lønmodtager inden for 3 måneder eller mindst 150 timer som deltidsforsikret.

Karantæne fra a-kassen under ledighed

Mens du er ledig og modtager dagpenge, kan der opstå omstændigheder, hvor du kan blive betragtet som selvforskyldt ledig. 

Det gælder, hvis du:

  • Ikke møder op til en samtale i jobcentret
  • Ikke accepterer et arbejde, som jobcentret har anvist
  • Nægter at udarbejde en jobplan i samarbejde med jobcentret