G-dage

Hvis du er afskediget eller hjemsendt, har din arbejdsgiver pligt til at betale arbejdsgivergodtgørelse (G-dage) for dine første to ledighedsdage.

G-dage

Almindeligvis kan du ikke få dagpenge i de to første dage af din ledighedsperiode. I stedet har du krav på at få udbetalt G-dage fra din arbejdsgiver. 

Din arbejdsgiver har pligt til at udbetale G-dage til dig, hvis:

 • Du er medlem af en a-kasse
 • Du er afskediget eller hjemsendt eller er ophørt i vikariat
 • Du har haft mindst 74 timer i de sidste 4 uger hos din arbejdsgiver
 • Du er helt eller delvist ledig på de gældende dage (du er ikke syg eller holder ferie)

Hvis alle betingelserne er opfyldt, er du berettiget til G-dage. Er betingelserne ikke opfyldt, kan du få dagpenge fra a-kassen under forudsætning af, at du er tilmeldt som ledig på Jobnet.dk og i øvrigt har ret til dagpenge på de pågældende dage.

G-dage modregnes dine dagpenge

Satsen for G-dage på en hel ledighedsdag er 860 kr. Du modtager denne sats, hvis du er ledig i mere end 4 timer. Er du ledig i 4 timer eller derunder, modtager du en halv G-dag svarende til 430 kr.

Når du har ret til G-dage, modregnes det i dine dagpenge. Det betyder, at der modregnes 7,4 timer i dine dagpenge, hvis du har ret til G-dage for en hel ledighedsdag. Tilsvarende modregnes 3,7 timer, hvis du har ret til G-dage for en halv ledighedsdag.

Husk dine G-dage!

Det er meget vigtigt, at du får udbetalt G-dage fra din arbejdsgiver. A-kassen har nemlig pligt til at modregne G-dage fra dine dagpenge, uanset om du modtager godtgørelsen eller ej. Hvis du er i tvivl om reglerne, så kontakt Frie Funktionærers a-kasse for nærmere vejledning.

Hvornår er du ikke berettiget til G-dage?

I flere tilfælde har du ikke ret til at få udbetalt G-dage. Det gælder, hvis:

 • Du selv er skyld i, at du er blevet ledig
 • Du er fuldt beskæftiget hos en anden arbejdsgiver på G-dagene
 • Du afholder ferie eller får sygedagpenge på G-dagene
 • Din arbejdsgiver har fået løntilskud til din løn
 • Arbejdsgiveren er gået konkurs eller i betalingsstandsning
 • Du allerede har modtaget 16 G-dage i et kalenderår fra samme arbejdsgiver
 • Du ikke er tilmeldt som ledig på Jobnet.dk