Fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen

Du kan være medlem af Frie Funktionærers a-kasse som enten fuldtids- eller deltidsforsikret. Din forsikringsstatus har bl.a. betydning for, hvor meget du skal betale i kontingent, og hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge.

Fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen

Når du indmelder dig i Frie Funktionærers a-kasse, skal du beslutte, om du ønsker at være fuldtids- eller deltidsforsikret. Dit valg får betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, hvordan du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og hvor meget du skal betale i kontingent til a-kassen.

  • Arbejder du mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.
  • Arbejder du 30 timer om ugen eller derunder, bestemmer du selv, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.
  • Optages du som nyuddannet eller værnepligtig, bestemmer du selv, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Forskellen på deltids- og fuldtidsforsikring 

Du må gerne være fuldtidsforsikret, selv om du arbejder på nedsat tid. Bliver du ledig, skal du dog være parat til at søge og acceptere arbejde på fuldtid. Det vil sige svarende til 37 timer pr. uge. Det gælder også, selvom du fx kun har arbejdet 25 eller 30 timer om ugen. Din dagpengesats beregnes på baggrund af din løn.

Arbejder du under 30 timer eller mindre om ugen, må du gerne være fuldtidsforsikret, men du kan også vælge at skifte til deltidsforsikring. Er du deltidsforsikret, skal du ved ledighed stå til rådighed for arbejde i op til 30 timer om ugen. For deltidsforsikrede er kontingent og dagpengesatsen lavere.

Du kan skifte fra deltids- til fuldtidsforsikring og vice versa

Hvis du er deltidsforsikret: Arbejder du mere end 30 timer om ugen, kan du ikke vælge at være deltidsforsikret, men skal være fuldtidsforsikret medlem af a-kassen.

Du skal som udgangspunkt selv kontakte os for at skifte status fra deltid- til fuldtidsforsikret medlem, hvis du får arbejde på mere end 30 timer om ugen i gennemsnit over en tre-måneders periode. Du kan tidligst få ændret forsikringsstatus fra det tidspunkt, hvor vi modtager din ansøgning.

A-kassens arbejde er knyttet sammen med SKATs indkomstregister, så hvis du ikke selv foretager dig noget, sker det helt automatisk. Det betyder, at når du inden for en sammenhængende periode på tre måneder har mere end:

  • 390 løntimer, hvis du er månedslønnet
  • 360 timer inden for 12 uger, hvis du er uge- og 14 dageslønnet, 

bliver du automatisk ændret fra deltids- til fuldtidsforsikring fra den 1. i måneden efter, at det er registreret hos os. Vi giver dig naturligvis besked, hvis det skulle blive aktuelt.

Hvis du begynder at drive selvstændig virksomhed i et omfang, der kan sidestilles med lønarbejde på mere end 30 timer om ugen, har du også pligt til at bede a-kassen om at blive fuldtidsforsikret.

Hvis du er fuldtidsforsikret: Hvis du ønsker at skifte fra fuldtids- til deltidsforsikret medlem, kan dette ske, hvis du arbejder 30 timer eller derunder. Hvis du som fuldtidsforsikret medlem i en periode får deltidsarbejde, behøver du dog ikke ændre din forsikringsstatus.

Hvis du er ledig, kan du skifte fra fuldtidsforsikret til deltidsforsikret, ikke den anden vej. Ændringen får virkning fra det tidspunkt, hvor vi modtager din anmodning om deltidsforsikring ved ledighed.