Fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen

Ved indmeldelse i Frie Funktionærers a-kasse skal du bestemme, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen

Når du indmelder dig i Frie Funktionærers a-kasse, skal du beslutte, om du ønsker at være fuldtids- eller deltidsforsikret. Dit valg får betydning for, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, hvordan du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og hvor meget du skal betale i kontingent til a-kassen.

  • Arbejder du mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret.
  • Arbejder du 30 timer om ugen eller derunder, bestemmer du selv, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.
  • Optages du som nyuddannet eller værnepligtig, bestemmer du selv, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Forskellen på deltids- og fuldtidsforsikring 

Du må gerne være fuldtidsforsikret, selv om du ikke arbejder fuld tid, eller går går ned i tid.

Bliver du ledig som fuldtidsforsikret i a-kassen, vil du kunne få dagpenge for og skal stå til rådighed for arbejde i op til 37 timer om ugen. Det gælder også, selvom du fx kun har arbejdet 25 eller 30 timer om uge. Din dagpengesats beregnes på baggrund af din løn.

Arbejder du under 30 timer eller mindre om ugen, må du gerne være fuldtidsforsikret, men du kan vælge at være deltidsforsikret. Er du deltidsforsikret, skal du ved ledighed stå til rådighed for arbejde i op til 30 timer om ugen. For deltidsforsikrede er kontingent og dagpengesatsen lavere.

Du kan skifte fra deltids- til fuldtidsforsikring og vice versa

Er du deltidsforsikret i a-kassen og arbejder mere end 30 timer om ugen, har du pligt til at blive fuldtidsforsikret. Helt præcist betyder det, at hvis du har mere end 390 løntimer indenfor 3 måneder og er månedslønnet, eller 360 timer løntimer for 12 uger og er 14-dages lønnet, eller har arbejdet mere, så er det et krav, at du skal skifte til at være fuldtidsforsikret.

Det er vigtigt, at du giver os besked senest 2 uger efter din nye arbejdssituation – ellers har vi pligt til at give dig en karantæne på 20 timer (det betyder, at du ikke kan få dagpenge for 20 timer, hvis du bliver ledig.)

Hvis du omvendt ønsker at skifte fra fuldtids- til deltidsforsikret medlem, kan dette kun ske, hvis du arbejder 30 timer eller derunder. Hvis du som fuldtidsforsikret medlem i en periode får deltidsarbejde, behøver du dog ikke ændre din forsikring.

Hvis du er ledig, kan du skifte fra fuldtidsforsikret til deltidsforsikret, ikke den anden vej.