Freelance og dagpenge

Her finder du reglerne for at modtage dagpenge som freelancer.

Freelance-arbejde

Når du arbejder som freelancer eller modtager honorar for løsning af opgaver, opfattes du almindeligvis hverken som lønmodtager eller selvstændig.

Derimod befinder du dig i en gråzone, når du hverken er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår eller er selvstændig. Det betyder noget for din ret til dagpenge eller efterløn, om du er det ene eller det andet. Derfor anbefaler vi, at du kontakter Frie Funktionærers a-kasse, hvis du arbejder freelance.

Lønmodtager eller selvstændig?

Når a-kassen skal vurdere dine rettigheder i arbejdsløshedsforsikringsloven, skal vi vurdere, om dit arbejde betragtes som lønarbejde eller selvstændig virksomhed. For at vi kan afgøre dette, har vi brug for en række oplysninger om dit freelancearbejde, herunder om du:

 • Har en momsregistrering
 • Er omfattet af et opsigelsesvarsel
 • Betaler arbejdsmarkedsbidrag
 • Selv afholder udgifter forbundet med opgaverne
 • Udfører opgaverne med eget udstyr og selv har afskrivninger og vedligehold på det
 • Er forpligtet til at udføre opgaverne personligt, eller om du kan sætte en anden til det
 • Selv høster goodwill for dit arbejde, altså i hvilket navn arbejdet udføres
 • Selv bærer risikoen ved fejl og reklamationer
 • Selv kan tilrettelægge din arbejdsdag og arbejdstid
 • Er underlagt en andens kontrol
 • Betaler A-skat eller B-skat

Afhængig af, hvordan du indretter de forskellige arbejdsforhold, kan det betyde, at du i relation til én freelanceopgave betragtes som selvstændig og i relation til en anden vil være lønmodtager.

Vær opmærksom på, at selv om du er lønmodtager i henhold til skattelovgivningen, er du det ikke altid efter dagpengereglerne. Derfor kan dit arbejde i visse tilfælde blive anset som selvstændig virksomhed. Læs hvordan a-kassen definerer selvstændig virksomhed