Dagpenge og studiejob

Har du studiejob, skal du være opmærksom på reglerne i forhold til at få dagpenge.

Dagpenge og studiejob

Når du nærmer dig afslutningen på din uddannelse, skal du gøre op med dig selv, hvad der skal ske med dit studiejob. Det har nemlig betydning for, om du kan få dagpenge umiddelbart efter, du er færdiguddannet.

Hvis du vil opsige dit studiejob

Vælger du at opsige dit studiejob, skal du fratræde, inden du afslutter din uddannelse og inden din dagpengeret indtræder. Herved undgår du at blive omfattet af dagpengelovens regler om selvforskyldt ledighed, der giver dig 3 ugers karantæne, hvor du ikke kan få dagpenge. Da reglerne er kompliceret, vil vi anbefale at du kontakter a-kassen for nærmere vejledning, for at være sikker på, at du ikke er selvforskyldt ledig ved opsigelse af et studiejob.

Beholder du dit studiejob, kan du nemlig få supplerende dagpenge, hvis du arbejder max 145,53 timer om måneden for fuldtidsforsikrede. Når du er på supplerende dagpenge, trækkes dine arbejdstimer fra i dagpengene.

Hvis du bliver opsagt eller din ansættelseskontrakt udløber

Hvis din arbejdsgiver siger dig op, eller din ansættelseskontrakt udløber, når du afslutter din uddannelse, har det ingen konsekvenser for din ret til at få dagpenge. Dog skal du være opmærksom på, at du ikke må acceptere et kortere opsigelsesvarsel, end du er berettiget til. Kontakt Frie Funktionærers a-kasse for vejledning herom.

Hvis du vil beholde dit studiejob på nedsat tid

Hvis du ikke har et job på hånden, når du er færdig med din uddannelse, kan det være en god idé at beholde dit studiejob. Herved bevarer du tilknytningen til arbejdsmarkedet, og du har mulighed for at få en højere indkomst i forhold til alene at være på dagpenge.

Beholder du dit studiejob, kan du nemlig få supplerende dagpenge, hvis du arbejder mindre end 29,6 timer om ugen. Når du er på supplerende dagpenge, trækkes dine arbejdstimer fra i dagpengene.

Betingelsen for at få supplerende dagpenge er blandt andet, at du skal være aktiv jobsøgende. Samtidigt skal din arbejdsgiver frasige sig et opsigelsesvarsel, enten som en del af din ansættelseskontrakt eller ved at underskrive en frigørelsesattest. Læs reglerne for supplerende dagpenge og frigørelsesattest