Sådan får du dagpenge

Du skal være medlem af a-kassen og være tilmeldt som ledig på Jobnet.dk for at få udbetalt dagpenge under ledighed. Reglerne er forskellige afhængig af, om du er lønmodtager eller selvstændig.

Optjening af dagpenge som lønmodtager

For at optjene ret til dagpenge fra a-kassen skal du opfylde følgende betingelser:

  • Du skal have været uafbrudt medlem af a-kassen i mindst et år.
  • Du skal have arbejdet og fået løn for mindst 1.924 timers arbejde inden for de seneste tre år, hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen, og 1.258 timer hvis du er deltidsforsikret. Timerne skal være optjent under medlemsperioden i a-kassen.
  • Arbejdet skal være udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår uden offentlig støtte.

Betingelserne gælder også for optjening af dagpenge som værnepligtig.

Nye regler for optjening af dagpenge fra 1. juli 2017

Fra den 1. juli 2017 ændres timekravet for optjening af ny dagpengret til et indkomstkrav.
Er du fuldtidsforsikret, skal du have haft en indkomst før skat på mindst 223.428 kr. inden for de seneste tre år. Du kan max medregne 18.619 kr. pr. måned. For deltidsforsikrede er indkomstkravet på mindst 148.956 kr., og max. medregning af 12.413 kr. pr. måned.

Det betyder, at du altid skal arbejde i mindst 12 måneder for at få ret til dagpenge – også selvom din løn er højere end max.beløbene. Er den lavere, skal du arbejde mere end 12 måneder.

Optjening af dagpenge som nyuddannet

Som nyuddannet afhænger din ret til dagpenge af, hvornår du er blevet medlem af a-kassen.

Du er indmeldt i a-kassen Du kan få dagpenge
Et år inden endt uddannelse. Dagen efter du afslutter din uddannelse.
Senest 14 dage efter endt uddannelse 1 måned efter du afslutter din uddannelse.
Mere end 14 dage efter endt uddannelse. Tidligst efter 1 år med fuldtids- eller deltidsarbejde afhængig af, om du er fuldtid- eller deltidsforsikret.


Herudover skal du som nyuddannet opfylde følgende betingelser for, at du kan anvende din uddannelse til at opnå ret til dagpenge:

  • Du skal have afsluttet en erhvervs- eller videregående uddannelse med en varighed på mindst 18 måneder. Uddannelsen skal være offentligt anerkendt. Gymnasiale uddannelser (fx STX, HHX, EUX) tæller ikke.
  • Du skal have haft bopæl og ophold i Danmark før og senest 2 uger efter, uddannelsen er afsluttet.
  • Du har sendt en ansøgning om at blive medlem af a-kassen senest 2 uger efter, uddannelsen er afsluttet.

Din uddannelse betragtes som afsluttet fra det tidspunkt, du har modtaget din sidste karakter, og alle studieaktiviteter er afsluttet. 

Hvis du allerede er medlem af a-kassen, skal du ved uddannelsens afslutning vælge, om du vil bevare de samme a-kasserettigheder, du har nu, eller om du vil skifte til dimittendrettigheder. Hvis du har et job straks, efter din uddannelse er færdig, har dit valg ingen betydning. Men hvis du bliver ledig eller tidligere har haft perioder med ledighed, har det betydning for din dagpengeret. Derfor anbefaler vi, at du kontakter Frie Funktionærers a-kasse, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvad der bedst betaler sig for dig.

Dagpenge under ferielukning

Du kan få dagpenge fra a-kassen, hvis din arbejdsplads holder ferieluket, og du ikke får løn under lukningen. Du skal opfylde følgende betingelser for at få dagpenge under ferielukning:

  • Du skal være dagpengeberettiget
  • Du skal have brugt din ferie (egen optjent ferie eller dage med feriedagpenge)
  • Du skal tilmelde dig jobcentret på første feriedag (undtagen mellem jul og nytår)

Du skal sende en ledighedsklæring samt dokumentation for varslet ferielukning til a-kassen for at få udbetalt dagpenge under ferielukning.

Omfatter ferielukningen alene perioden mellem d. 24. december og d. 1. januar, behøver du ikke tilmelde dig jobcentret som arbejdssøgende. Begynder ferielukningen før d. 24. december eller slutter efter 1. januar, skal du tilmelde dig jobcentret på første feriedag.

Optjening af dagpenge som selvstændig

Hvis du driver selvstændig virksomhed, gælder særlige regler for optjening af dagpenge. Det afhænger altid af en konkret vurdering, om du kan få dagpenge på baggrund af at have drevet selvstændig virksomhed. Derfor anbefaler vi, at du kontakter Frie Funktionærers a-kasse for at få vejledning om reglerne og dine muligheder for at få dagpenge.

Her kan du læse betingelserne for optjening af dagpenge som selvstændig

Optjening af dagpenge som freelancer

Arbejder du som freelancer og modtager honorar for løsning af opgaver, opfattes du hverken som lønmodtager eller selvstændig. Dermed befinder du dig i en gråzone, og det har betydning for din ret til dagpenge.

Afhængig af, hvordan du indretter de forskellige arbejdsforhold, kan det betyde, at du i relation til en freelanceopgave betragtes som selvstændig og i relation til en anden vil være lønmodtager. Vi anbefaler derfor, at du kontakter Frie Funktionærers a-kasse for vejledning, hvis du arbejder freelance.

Her kan du læse betingelserne for optjening af dagpenge som freelancer