Sygdom under ledighed

Du er fritaget for at stå til rådighed, når du er sygemeldt. Du har derfor heller ikke pligt til at overtage eller søge arbejde, ligesom du heller ikke har pligt til at deltage i samtaler med jobcenter og a-kassen.

Sygemelding på Jobnet.dk

Straks på første sygedag skal du sygemelde dig på Min side på jobnet.dk. Det gælder også, selvom du kun er syg en enkelt dag. Du kan tidligst modtage dagpenge under sygdom, når du har sygemeldt dig på Jobnet. Frie Funktionærers a-kasse får herefter automatisk besked om sygemeldingen. Er du i aktivering, skal du også sygemelde dig hos anden aktør eller kursusstedet.

De første 14 dages sygdom

Hvis du er fuldt ledig og bliver syg, fortsætter du på dagpenge fra a-kassen under de første 14 dages sygdom. Er du syg i mere end 14 dage, indberetter a-kassen til Nemrefusion, at du skal have sygedagpenge fra kommunen. Herefter modtager du brev og blanket fra kommunen, som du skal sende retur inden for en frist på otte dage. Det er vigtigt du overholder fristerne, da det ellers kan få konsekvenser for din ret til sygedagpenge.

Særlige regler, hvis du har en arbejdsgiver:

Arbejder du på nedsat tid, og modtager du supplerende dagpenge fra a-kassen, overgår du til sygedagpenge fra kommunen fra første sygedag.

Sygemelding og fravær fra møde

Du kan ikke melde dig syg med tilbagevirkende kraft. Du kan altså ikke blive væk fra et møde med dit jobcenter eller a-kassen, hvis du ikke har meldt dig syg på forhånd. Meld afbud direkte til den, der har indkaldt dig til mødet (jobcenter, a-kassen eller anden aktør) inden mødets start.

Bemærk, at hvis du to gange aflyser et indkaldt møde med Jobcentret eller a-kassen på grund af sygdom, skal a-kassen ved raskmelding have en rådighedssamtale med dig.

Raskmelding på Jobnet.dk

Når du er rask igen, skal du raskmelde dig på jobnet.dk på den første dag, du er rask. Det er vigtigt, at du raskmelder dig første dag, når du er rask igen. Ellers kan det have betydning for dine dagpenge. A-kassen får automatisk besked om din raskmelding.

Sygdom på søgnehelligdage

Du kan ikke få sygedagpenge fra kommunen, hvis du er syg på en søgnehelligdag. Søgnehelligdage er helligdage, der falder på en hverdag. Det er Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. Bededag, Kristi himmelfartsdag, 2. pinsedag. Endvidere kan det være 1. og 2. juledag samt nytårsdag.

Der er en lille mulighed for supplerende kontanthjælp fra kommunen, hvis du opfylder betingelserne. Kontakt kommunen herom, hvis det bliver aktuelt. Reglen gælder ikke for de første 14 sygedage med dagpenge fra a-kassen.

Hvis du skal på barsel

Du skal afmelde dig som ledig på jobnet.dk når du går på barsel. Du kan tidligst gå på barselsorlov fire uger før din termin. Du skal kontakte a-kassen, når du skal på barselsorlov. Vi anmelder dit barselsfravær til Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge. Udbetaling Danmark og din faglige organisation kan fortælle dig mere om reglerne for barselsdagpenge. Mens du er gravid og på dagpenge fra a-kassen, skal du fortsat være jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.