Supplerende dagpenge

Hvis du får et job, som er mindre end fuld tid, kan du søge om supplerende dagpenge.

Supplerende dagpenge

Med supplerende dagpenge kan du få dækket forskellen mellem fuldtid (37 timer om ugen) og det antal timer, du arbejder. Hvis du eksempelvis arbejder 25 timer, kan du få supplerende dagpenge for 12 timer. 

Supplerende dagpenge opgøres pr. uge. Som fuldtidsforsikret i a-kassen kan du ikke få supplerende dagpenge i uger, hvor du har mere end 29,6 arbejdstimer. Der er intet krav til, hvor mange timer du minimum skal have for at modtage supplerende dagpenge.

Når du modtager supplerende dagpenge, skal du fortsat være jobsøgende, selvom du er i arbejde. Du skal derfor søge og acceptere tilbudt fuldtidsarbejde, ligesom du fortsat skal notere din jobsøgning i din joblog på jobnet.dk, så du kan dokumentere, at du søger fuldtidsarbejde.

Arbejde kan forlænge din dagpengeret

Har du arbejde undervejs i din to-årige dagpengeperiode, kan du få forlænget din dagpengeret i forholdet 1:2. Har du fx 160 timers arbejde, kan du vælge at veksle timerne til 320 ekstra dagpengetimer, som du kan bruge, når din to-årige dagpengeret er opbrugt. Man kan dog højest få forlænget sin dagpengeperiode med ét år ekstra.

Betingelser for supplerende dagpenge

Hvis du er fuldtidsforsikret i a-kassen og får et deltidsjob, kan du få supplerende dagpenge, når:

  • Du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk
  • Du har ret til dagpenge
  • Du maksimalt arbejder 29,6 timer om ugen (deltidsforsikret maksimalt 4/5 af din arbejdstid, før du blev ledig)
  • Du fortsætter jobsøgningen og søger fuldtidsstillinger på op til 37 timer om ugen

Du kan modtage supplerende dagpenge i op til 30 uger inden for 104 uger. Din arbejdsgiver skal udfylde en frigørelsesattest, som skal afleveres til Frie Funktionærers a-kasse senest 5 uger efter din ansættelsesdato.

Frigørelsesattest

Hvis din ansættelse er omfattet af et opsigelsesvarsel, skal din arbejdsgiver være indstillet på, at du kan fratræde fra den ene dag til den anden for at tage job med flere timer. For at du kan få supplerende dagpenge, skal din arbejdsgiver derfor give dig en frigørelsesattest, eller det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, at arbejdsgiver vil se bort fra opsigelsesvarslet, hvis du finder arbejde med flere timer. Frie Funktionærers a-kasse skal modtage din frigørelsesattest eller kontrakt senest 5 uger, efter ansættelsen er begyndt. Ellers taber du de supplerende dagpenge frem til den dato, hvor vi har modtaget attesten.

Hvis du ikke har et opsigelsesvarsel, skal a-kassen ikke bruge en frigørelsesattest. Du skal dog fortælle a-kassen om din ansættelse, og derfor er det vigtigt, at du kontakter os, inden du begynder ansættelsesforholdet.

Supplerende dagpenge i deltidsjob med løntilskud

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge, hvis du arbejder for en privat arbejdsgiver i et deltidsjob med løntilskud. Det kan du ikke, hvis du er ansat i det offentlige.

Supplerende arbejdsmarkedsydelse og deltidsarbejde

Du kan få supplerende arbejdsmarkedsydelse, hvis du har opbrugt din dagpengeret og modtager arbejdsmarkedsydelse. Der gælder de samme regler for supplerende arbejdsmarkedsydelse, som der gør for supplerende dagpenge.

Opbrugt ret til supplerende dagpenge

Ligesom du kan genoptjene retten til dagpenge, kan du også genoptjene retten til en ny 30-ugers periode med supplerende dagpenge. Betingelserne for genoptjeningen afhænger af, om du er fuldtids- eller deltidsforsikret i a-kassen.

Fuldtidsforsikret i a-kassen

Som fuldtidsforsikret medlem i a-kassen kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har haft:

  • 130 løntimer i alle 6 månedsindberetninger (hvis du er månedslønnet)
  • 60 løntimer i alle 12 14-dages-indberetninger (hvis du er 14-dages-lønnet)
  • 30 løntimer i alle 26 ugeindberetninger (hvis du er ugelønnet)

Deltidsforsikret i a-kassen

Som deltidsforsikret medlem i a-kassen kan du genoptjene retten til supplerende dagpenge, når du inden for 12 sammenhængende måneder har indberettet løntimer, som minimum svarer til din gennemsnitlige arbejdstid før ledigheden i hver af:

  • 6 månedsindretninger (hvis du er månedslønnet)
  • 13 14-dages-indberetninger (hvis du er 14-dages-lønnet)
  • 26 ugeindberetninger (hvis du er ugelønnet)

Uanset din forsikringsstatus er det altid din arbejdsgiver, der skal indberette dine løntimer til SKATs indkomstregister. Alt arbejdet skal være udført som lønmodtager. Du kan også genoptjene retten til supplerende dagpenge ved at udøve selvstændig virksomhed i væsentligt omfang i mindst 26 uger.