Krav til din jobsøgning

Krav til din jobsøgning

Hvor mange jobs skal du søge, hvad tæller med, og hvad er konsekvenserne ved ikke at søge?


Når du er på dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal du aktivt søge job og gøre, hvad du kan for igen at komme i arbejde. Det gælder simpelthen om at søge på alle de muligheder, der er.

Søg job hver uge og registrer i din joblog

Du skal søge job hver uge – både for din egen skyld, og fordi reglerne kræver det. Der skal være fuld damp på jobsøgningen, og jobbet kommer jo ikke af sig selv.

Joblog på jobnet.dk

Det er vigtigt, at du holder styr på, hvilke job du har søgt hvor og hvornår, du har søgt dem. Det gør du i din joblog på jobnet.dk, som du er forpligtet til at opdatere med dine jobsøgninger hver uge.

I a-kassen bruger vi jobloggen, når vi løbende vurderer, om din jobsøgning er tilstrækkelig. Derfor er det vigtigt, at den er opdateret. Er din jobsøgning ikke tilstrækkelig, kontakter vi dig. Og du kan også blive indkaldt til en ekstra rådighedssamtale.

Er der en tommelfingerregel?

Konsekvenserne ved ikke at søge job og joblogge hver uge er barske. I yderste konsekvens risikerer du at miste retten til dagpenge. Sker det, kan du først få dagpenge igen, når du har haft mindst 300 timers arbejde inden for 3 måneder.

Udover aftalen om krav til jobsøgning, som laves ved møder med a-kassen, er der ikke nedskrevne regler om, at man skal søge et bestemt antal job om ugen. Men STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som fører tilsyn med a-kassernes rådighedsvurderinger, har i en ny smiley-ordning opsat en tommelfingerregel om fortsat krav om jobsøgning hver uge, og mindst 1½ job i gennemsnit pr. uge inden for 4 uger.

Du lever derfor op til kravene, når du: 

 • Søger job hver uge – og som minimum 1½ job i snit om ugen, opgjort inden for 4 uger.
 • Søger opslåede stillinger hver uge, og her kan du løbende supplere med uopfordrede ansøgninger.
 • Søger job inden for andre fagområder end dit eget, hvis der ikke er nok at søge.
 • Søger realistiske job – du skal kunne varetage det job, du søger.
 • Søger i en radius med en daglig transporttid med offentlige transportmidler på op til 3 timer fra dit hjem.
 • Registrerer de søgte job i din joblog hver uge og hver måned vedhæfter to eksempler på ansøgninger, du har sendt.
 • Som fuldtidsforsikret søger fuldtidsstillinger hver uge – også selvom du har deltidsjob.
 • Når du er i aktivering, skal du fortsat søge – med mindre jobcenteret i "Min Plan" bevilger en rådighedsfritagelse.
 • I øvrigt følger dine aftaler med jobcenter og a-kassen.
 • Når du står over for job, skal på barsel, efterløn eller pension, giver det ikke mening at søge faste stillinger. Så i de sidste 6 uger kan du i stedet fokusere på vikarjobs og midlertidige job.

Hvad tæller med i jobsøgningen?

 • Skriftlig søgning til opslåede fuldtidsstillinger: Tæller altid med. Som udgangspunkt skal der være skriftlig søgning til opslåede fuldtidsjob i alle uger, når du søger funktionærjobs.
 • Mundtlig jobsøgning: Kan tælle med. Forudsætningen er, at det er almindelig procedure at søge denne type job ved at møde op personligt, og at den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence.
 • Telefonisk jobsøgning: Kan tælle med som supplement. Forudsætningen er, at den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence. Kan være relevant i forhold til fx vikararbejde.
 • Netværksaktiviteter: Kan tælle med som supplement. Det gør det som tommelfingerregel, hvis den, du har kontakt med, har ansættelseskompetence, kan give dig honoraropgaver og lign. Hvis de ”kun” kan give dig oplysninger, tæller det ikke med.

Hvad tæller ikke med?

 • Løntilskudsjob og virksomhedspraktik.
 • Møder og kurser i a-kassen, jobcentret og anden aktør.
 • Deltagelse i netværk for ledige etc.
 • Research i jobsøgningen tæller først i det øjeblik, du helt konkret søger jobbet.

Når du opfylder kravene til din jobsøgning, kommer du ikke i klemme ved rådighedsvurderingen. Det gælder om at forfølge alle de muligheder der er, jo flere du søger, des større er dine odds for hurtigt at være i job igen.

Du er altid velkommen til at kontakte vores karrierekonsulenter på telefon 63 13 85 50 for råd og vejledning om din jobsøgning.