Karensdag, hvis du slet ikke arbejder

Du risikerer at miste en dag i dagpenge hver 4. måned, hvis du ikke har haft arbejde.


Hver gang du har været ledig i fire måneder, trækkes du i dagpengene for én karensdag.

Sådan kan du undgå karensdag

Du kan undgå karensdagen, hvis du har lønarbejde i mere end 148 timer inden for de fire måneder. Det svarer til, at du skal arbejde mere end 20 dage på fuld tid i løbet af fire måneder – eller i gennemsnit mere end en uge á 37 timer hver måned.

Er du deltidsforsikret, skal du have mere end 97 løntimer i 4-månedersperioden for at undgå en karensdag.

På Jobnet.dk kan du på siden "Mine dagpengetællere" følge med i, hvor mange timer du mangler at arbejde for at undgå karensdagen.

Tjek din udbetaling

Bliver du trukket for en karensdag, vil dagen fremgår som et minus på op til 860 kr. på din dagpengeudbetaling - dvs. en dags dagpenge, afhængig af din dagpengesats.

På udbetalingsspecifikationens side 2 er baggrunden for trækket nærmere beskrevet.