Karensdag, hvis du slet ikke arbejder

Dine dagpenge bliver sat ned hver 4. måned med et beløb, der svarer til én dags dagpenge (karensdag).

Du kan undgå det, hvis du de seneste 4 måneder har arbejdet og i Skats Indkomstregister har fået indberettet:

  • Mere end 148 løntimer, når du er fuldtidsforsikret.
  • Mere end 97 løntimer, når du er deltidsforsikret.

Karensperioden på fire måneder regnes fra og med den kalendermåned, hvor man starter som ledig. Det er kun hver 4. måned, din udbetaling kan blive sat ned, hvis du ikke har arbejdet nok i de fire forudgående kalendermåneder.

Ledig før 1. juli 2017

Hvis du er ledig fra før den 1. juli 2017, regnes 4-måneders-perioden fra den 1. juli 2017 til 31. oktober 2017. Karensdage får derfor første gang betydning ved udgangen af oktober måned 2017.

Hvis du skal have udbetalt dagpenge i den 4. måned, bliver du pålagt en karensdag. Det gælder dog ikke, hvis du på udbetalingstidspunktet er i arbejde med løntilskud eller er i gang med at afvikle en karantæne. I de tilfælde bliver karensdagen modregnet i dine dagpenge næste gang, du skal have en udbetaling fra a-kassen.

Karensperioden kan forlænges ved sygdom, barsel eller erhvervsuddannelse som led i et uddannelsesløft i løbet af 4-måneders perioden.

Reglen om karensdag hver 4. måned er en del af dagpengereformen, som trådte i kraft den 1. juli 2017.