Ferie og feriedagpenge

Mens du er på dagpenge, kan du holde ferie. Under ferien kan du enten bruge din egen optjente ferie eller ansøge om feriedagpenge.

Regler for ferie, mens du er på dagpenge

Når du modtager dagpenge, kan du selv bestemme, hvornår du vil holde ferie. Skal du holde ferie, mens du er ledig, skal du melde ferie på Min side på jobnet.dk senest 14 dage, inden du begynder ferien. Dette gælder både, hvis du vil bruge ferie, du selv har optjent, eller hvis du vil ansøge om feriedagpenge.

Hvis du er i aktivering (fx løntilskud eller praktik), skal du aftale ferien med din arbejdsgiver, ligesom hvis du var ansat i ordinær beskæftigelse.

Feriedagpenge

Mens du holder ferie, kan du ikke modtage dagpenge. I stedet kan du bruge din egen optjente ferie eller ansøge om feriedagpenge.

Når du har et arbejde, optjener du feriepenge fra din arbejdsgiver. Tilsvarende optjener du feriedagpenge, mens du modtager dagpenge, EØS-dagpenge og feriedagpenge fra a-kassen og barselsdagenge fra Udbetaling Danmark. 

Hvis din egen optjente ferie er afholdt, kan du ansøge om at få udbetalt feriedagpenge. Som medlem af Frie Funktionærers a-kasse modtager du i marts en ferieoptjeningsmeddelelse, hvor du kan se, hvor mange dage du kan holde ferie med feriedagpenge i det nye ferieår. I brevet orienterer vi også om forudsætninger for at få pengene udbetalt. Er du medlem af Frie Funktionærers a-kasse, modtager du brevet i din dokumentmappe på Mit Frie.

Du har ikke pligt til at holde ferie med feriedagpenge. Hvis du ikke kan nå at afholde ferie, inden ferieåret udløber 30. april, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge. Feriedagpenge kan heller ikke overføres til næste ferieår.

Optjening af feriedagpenge

Du optjener ret til et antal dage med feriedagpenge, hvis du har fået udbetalt ydelser i optjeningsåret fra Frie Funktionærers a-kasse eller anden a-kasse – dog ikke af efterløn, VEU eller befordring.

Du optjener også ret til feriedagpenge af dagpenge under barsel eller graviditetssygemelidng fra Udbetaling Danmark. Optjeningsåret er kalenderåret før ferieåret. Ferieåret (den periode, hvor du kan afholde ferien) løber fra 1. maj til 30. april.

Udbetaling af feriedagpenge

For at få udbetalt feriedagpenge skal du udfylde en ansøgning. Er du medlem af Frie Funktionærers a-kasse, taster du ansøgningen via TastSelv på Mit Frie. For at være sikker på, at du får udbetalt dine feriedagpenge inden ferie, skal du sende din ansøgning senest en måned før, du skal holde ferie. Frie Funktionærers a-kasse kan tidligst udbetale feriedagpengene en uge før, du afholder ferie.

Du får udbetalt feriedagpenge med den samme dagpengesats, som vi senest har udbetalt til dig. Hvis du ikke har fået dagpenge i perioden fra optjeningsårets start og frem til ferien, udbetaler vi feriedagpenge til dig med 82%-satsen, som er på 705 kr. pr. dag (deltidsforsikrede 470 kr. pr. dag).

Feriedagpenge er ikke en ret du har, ligesom feriepenge fra din arbejdsgiver er det. De kan kun blive udbetalt til dig, hvis du opfylder disse betingelser:

  • Være medlem af a-kassen
  • Være ansat som lønmodtager eller modtage dagpenge
  • Afholde ferie i en periode, hvor du har ret til dagpenge
  • Have afholdt egen optjent ferie
  • Du må ikke være sygemeldt eller på barsel
  • Du må ikke være omfattet af karantæne i a-kassen
  • Du må ikke være under uddannelse eller være selvstændig erhvervsdrivende
  • Inden ferien skal du bo og opholde dig i Danmark