Regler imens du er ledig

Du skal være aktivt jobsøgende og stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at modtage dagpenge.

Betingelser for at modtage dagpenge

For at få dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende:

 • Du skal fra første ledighedsdag stå tilmeldt som ledig arbejdssøgende på jobnet.dk.
 • Du har et godkendt CV på jobnet.dk senest 2 uger efter første ledighedsdag og holder det løbende ajourført.
 • Du tjekker dine jobforslag på jobnet.dk mindst hver 7. dag.
 • Du kan begynde et arbejde med dags varsel.
 • Du opholder dig og har bopæl i Danmark.
 • Du er aktivt jobsøgende og søger seriøst og realistisk. 
 • Du hver uge registrerer dine jobsøgningsaktiviteter i din joblog på jobnet.dk – og hver måned vedhæfter/uploader to eksempler på ansøgninger, du har sendt.
 • Du søger bredt både fagligt og geografisk.
 • Du er ansvarlig for at booke møder, som du bliver indkaldt til i jobcenteret og a-kassen.
 • Du deltager altid i de møder og samtaler, som jobcenteret og a-kassen indkalder dig til.
 • Du deltager i de aktiviteter og tilbud, som du har aftalt med jobcenteret.
 • Du husker at tjekke din digitale post under Mit Frie/Dokumenter

Hvis du ikke er opmærksom på de ting, kan det i værste fald betyde, at du mister din dagpengeret

Når du modtager dagpenge, har du pligt til at opfylde betingelserne. Overholder du ikke betingelserne, kan det få konsekvenser for din ret til dagpenge. Derfor er det også vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i de informationer, som du modtager fra Frie Funktionærers a-kasse og jobcentret.

Jobsøgning

Mens du er på dagpenge, skal du registrere alle de jobs, du har søgt. Du foretager registreringen på Jobnet.dk. Her kan du også tilføje de jobs, du vil søge, så din joblog også fungerer som din egen huskeliste.

Du har pligt til at søge job hver uge baseret på den aftale, du indgår med a-kassen om din jobsøgning. Du skal søge job inden for dit fagområde. Såfremt der ikke er stillinger at søge inden for dit fagområde, er du forpligtet til at søge uden for dit fagområde. Du skal altså søge alt det arbejde, du kan varetage, eller som du kan varetage efter en oplæringsperiode.

Du skal registrere ferie og sygdom på Jobnet.dk, da det ikke er et krav, at du søger arbejde i disse perioder.

Frivilligt arbejde, mens du får dagpenge

Som hovedregel medfører alt arbejde fradrag i dagpengene, uanset om du får løn eller udfører arbejdet frivilligt. Det er dog muligt at udføre frivilligt, ulønnet arbejde i sociale og humanitære organisationer, uden det medfører fradrag i dagpengene.

Du skal oplyse Frie Funktionærers a-kasse om frivilligt, ulønnet arbejde under din dagpengeperiode. Vi anbefaler, at du kontakter os, hvis du overvejer at udføre frivilligt, ulønnet arbejde.

Hvor langt fra din bopæl skal du søge arbejde?

I henhold til a-kasselovgivningen skal du acceptere en daglig transporttid på op til 3 timer med offentlig transport. Bor du i et udkantsområde, kan du skulle acceptere længere transporttid.

Dagpenge og søge job i udlandet

Som udgangspunkt kan du kun få dagpenge på dage, hvor du opholder dig i Danmark.

I tre situationer har du dog mulighed for at få dagpenge, når du opholder dig i udlandet. Det gælder, hvis:

 • Du rejser til udlandet og tilbage til Danmark samme dag
 • Du har en aftale med en arbejdsgiver om en ansættelsessamtale på en give dato, og at du vender tilbage til Danmark inden for fem kalenderdage (afrejsedagen gælder som dag 1 ud af de 5). Før afrejse skal du sende dokumentation til a-kassen og give jobcenteret besked.
 • Hvis du via a-kassen har fået udstedt en attest til at søge arbejde i op til 3 måneder i et EØS-land.

 Hvis du ønsker at søge arbejde i et EØS-land, mens du modtager dagpenge, skal du:

 • Have været tilmeldt jobcenteret som fuldt ledig i mindst fire uger op til afrejsen (er du statsborger i det land, du vil rejse til, gælder dog kun 1 uge)
 • Have ret til dagpenge på afrejsedagen
 • Have udfyldt ansøgningsblanket
 • Være statsborger i et EØS-land

Hvis du skal følge med din ægtefælle, der har fået job i udlandet eller skal starte på en uddannelse af mindst 18 måneders varighed, kan du søge om dispensation fra kravet om 4 ugers ledighed.

Grænsearbejde

Bliver du delvist eller periodisk ledig, skal arbejdslandet udbetale dagpenge til dig.
Bliver du helt ledig, skal bopælslandet udbetale dagpengene.