Du vil sige dit job op

I henhold til funktionærloven har du altid ret til at sige dit job op med det opsigelsesvarsel, der er fastsat i din ansættelseskontrakt.

Opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet fremgår af din ansættelseskontrakt. Du kan også sige dit job op, selvom du er blevet sagt op og befinder dig i en opsigelsesperiode. 

Hvis du vil opsige dit job, uden at have fundet et job, skal du være opmærksom på, at du som udgangspunkt er selvforskyldt ledig. I så fald skal du afvikle 3 ugers effektiv karantæne, før du kan få dagpenge fra a-kassen. Selvom du omfattes af karantæne i tre uger, skal du stadig melde dig ledig i a-kassen på første ledighedsdag.

Hvordan siger jeg op?

Du skal meddele din arbejdsgiver, at du vil opsige dit job. Vi anbefaler, at du udformer en skriftlig opsigelse i to eksemplarer. Af bevismæssige årsager beder du din arbejdsgiver datere og kvittere for modtagelsen af din opsigelse. Behold eksemplaret, som din arbejdsgiver har underskrevet.

Du har ikke pligt til at begrunde, hvorfor du opsiger dit job. Under din opsigelsesperiode har du stadig pligt til at være loyal over for din arbejdsgiver, og med mindre andet er aftalt, skal du møde på arbejde som normalt.

Frie Funktionærer anbefaler altid, at du kontakter en af vores karrierekonsulenter, inden du opsiger dit job. Vi kan hjælpe med at give dig en realitisk vurdering af dine jobmuligheder og rådgive om eventuel efteruddannelse. Ring til os på 63 13 85 50 eller send en mail til karrierefokus@f-f.dk.