Bortvisning

Ved en bortvisning bliver du bedt om straks at forlade arbejdspladsen og aflevere arbejdsgiverens ejendele såsom nøgler, arbejdstelefon og computer. Både ansættelsesforholdet og lønnen ophører øjeblikkeligt. En bortvisning sker uden varsel og med øjeblikkelig virkning.

Hvis du bliver bortvist

Sørg for at få bortvisningen på skrift, så du undgår misforståelser med din arbejdsgiver. Modtag bortvisningen på skrift, allerede inden du forlader arbejdspladsen. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er bortvist, skal du møde på arbejde som normalt. Hvis du ikke møder på arbejde, og det viser sig, at du ikke er bortvist, misligholder du ansættelsen, og du risikerer bortvisning.

Du skal ikke skrive under på, at du er enig i bortvisningen, før du har talt med fagforeningens jurister. Nøjes derfor med at kvittere for, at du har modtaget bortvisningen. 

Hvis du oplever at blive presset til at underskrive bortvisningen, skal du bevare roen og kontakte fagforeningen med det samme.

Hvornår kan jeg blive bortvist?

Du kan udelukkende blive bortvist, hvis du groft har misligholdt dit ansættelsesforhold. Dette er tilfældet ved tyveri, vold, udeblivelse, illoyalitet eller tilsidesættelse af arbejdsopgaver. Har du lavet mindre fejl på dit arbejde, risikerer du at få en advarsel eller blive opsagt.

Konsekvenser ved bortvisning

Det er alvorligt at blive bortvist. Ved bortvisning har du ikke krav på løn, og arbejdsgiveren må tilbageholde din sidste løn og andre beløb til at dække eventuelle erstatningskrav. Hvis din arbejdsgiver kan dokumentere tab ud over beløb, som er dækket af din tilbageholdte løn, risikerer du at møde yderligere erstatningskrav.

Feriepenge kan kun tilbageholdes, hvis du samtidigt med bortvisningen er politianmeldt.

Berettiget eller uberettiget bortvisning

Hvis du er uenig i bortvisningen, skal du protestere over for din arbejdsgiver og kontakte fagforeningen. Protesten skal overleveres skriftligt til din arbejdsgiver af hensyn til senere bevisførelse. Du skal samtidigt melde dig ledig på dit nærmeste jobcenter.

Er bortvisningen uberettiget, kontakter vi straks din arbejdsgiver og kræver erstatning svarende til den løn, som du har til gode samt dit manglende opsigelsesvarsel.

Hvis du er enig med din arbejdsgiver om bortvisningen, skal du tilmelde dig som ledig på dit nærmeste jobcenter. Det er en god idé at kontakte Frie Funktionærers a-kasse, der kan rådgive dig om karantænereglerne. Som udgangspunkt har du tre ugers karantæne, hvor du ikke modtager penge, hvis du bliver berettiget bortvist. Du kan kun afvikle karantænen i a-kassen, når du er tilmeldt som ledig hos både jobcentret og a-kassen.

Kontakt os straks, hvis du bliver bortvist

Hvis du bliver bortvist, er det meget vigtigt, at du kontakter juridisk afdeling hos Frie Funktionærer på tlf. 6313 8550.