Kan jeg få sparring til min lønsamtale?

Som medlem af Frie Funktionærers fagforening kan du altid få en individuel lønvurdering og sparring til lønforhandling.


Når du skal vurdere din løn, er det vigtigt at kigge på den samlede lønpakke. Den inkluderer eksempelvis arbejdsgiverbetalt pension, mobil, internet, ekstra ferie-fridage/feriedage, uddannelse, overarbejdsbetaling.

Få en komplet lønvurdering

Det er ikke altid, at din formelle titel helt matcher det arbejde, du udfører, og derfor kan titlen alene ikke danne grundlag for en komplet lønvurdering. En individuel lønvurdering hos Frie Funktionærer bygger på dine arbejdsopgaver og ansvarsområder, ligesom vi tager højde for individuelle kompetencer, anciennitet og geografi. 

I den endelige vurdering benytter vi Dansk Arbejdsgiverforenings lønstatistik og andre relevante databaser. 

Årlig lønforhandling

Mange ansatte har en aftale om årlig lønforhandling med arbejdsgiveren. Men det betyder ikke, at man nødvendigvis har krav på en lønstigning.

Er du utilfreds med din løn, så bed din chef om at få en samtale. Lykkes det ikke at hæve lønnen lige her og nu, er vejen måske banet for en lønstigning næste gang. 

Løndiktat

Der er også arbejdspladser, der regulerer lønnen uden at drøfte det med medarbejderen. Det kaldes løndiktat og resulterer ofte i mange frustrationer hos medarbejdere, der føler sig umyndiggjort. 

Bryd det dårlige mønster ved selv at anmode om en samtale. Uanset praksis, så husk altid at være velforberedt. Individuel lønforhandling er det bedste værn mod diskrimination. 

Skal du til en lønforhandling, kan du med fordel kontakte os. Så vurderer vi din løn, klæder dig på til forhandlingen og lægger den rigtige strategi.