Hvilke personalegoder skal jeg vælge?

Vi betaler meget i skat i Danmark, så derfor er der stor interesse for personalegoder. Selv om der sker modregning i lønnen, kan personalegoder være en god forretning for dig.

Her kan du finde inspiration til personalegoder og læse mere om reglerne for beskatning.

Skattefri personalegoder

Heldigvis er der ganske mange personalegoder, der er skattefri. En af de væsentligste er, at arbejdsgiveren kan betale alle udgifter i forbindelse med uddannelse - uanset om det er grunduddannelse, efteruddannelse eller videreuddannelse.

Mindre skattepligtige personalegoder, der stilles til rådighed og som ikke beskattes efter særlige regler, vil typisk falde under den skattefri bundgrænse på 6.100 kr. (i 2018).

Det gælder aviser, tidsskrifter og blade, der er erhvervsmæssigt begrundet og som leveres på hjemadressen. Herudover kan bl.a. nævnes mad og drikke ved overarbejde, afprøvning af firmaets produkter eller firmatøj med logo.

Hold øje med bagatelgrænsen

Det sker, at skattevæsenet og arbejdsgiveren tolker dette regelsæt forskelligt.
Hvis det konstateres, at beløbet er overskredet, vil hele beløbet blive beskattet - ikke kun den del, der overstiger de 6.100 kr. Derfor en det en god ide inden årets udløb selv at betale den del, der måtte overstige 6.100 kr., så man slipper for beskatning.

Eksempler på skattefri personalegoder:

 • Aviser og tidsskifter, der leveres på arbejdspladsen
 • Uniformer og arbejdsdragt
 • Firmafester og arrangementer
 • Fri kaffe, te, frugt og morgenbrød
 • Motion på arbejdspladsen
 • Julegaver
 • Kontingenter til foreninger (erhvervsmæssigt begrundet)
 • Lejlighedsgaver (runde fødselsdage, jubilæer m.m.)
 • Personalerabatter
 • Tjenesterejser
 • Sundhedsudgifter
 • Parkering

Beskattede personalegoder

Visse personalegoder skal du dog altid betale skat af - uanset deres værdi. Eksempler er blandt andet: Fri bil (firmabil), fri telefon, hjemmekontor, fri TV- og radiolicens samt andre personalegoder, som udelukkende eller overvejende opfylder private formål.

Det mest populære gode er:

Fri telefon/datakommunikation

Fri telefon betyder, at arbejdsgiveren betaler for den ansattes telefon- eller datakommunikation helt, delvist eller op til et bestemt beløb.

Du skal betale samlet skat af fri telefon og internetforbindelse af i alt 2.800 kr. (2018) om året. Det er din arbejdsgiver, der trækker A-skat og AM-bidrag af de 2.800 kr. ud af din løn.

En smartphone er en telefon, uanset om du også kan gå på arbejdsgiverens netværk fra den.

Det er muligheden for at bruge telefon, pc og internet privat, du bliver beskattet af

Det er lige meget, om du faktisk bruger goderne eller hvor meget du bruger dem. Så snart du bringer goderne med hjem, skal du beskattes.

Ægtefællerabat

Du kan få ægtefællerabat, hvis I begge har fri telefon. Den skattepligtige værdi af fri telefon nedsættes for hver ægtefælle med 25 pct. 

Mere info: