Er der mødepligt til samtaler med a-kassen, når jeg er ledig?

Inden du har været ledig i to uger, skal du til en CV-samtale med a-kassen, og inden for de første seks måneder skal du til to rådighedssamtaler med a-kassen.

Som ledig har du pligt til at deltage i samtale med a-kassen, jobcenteret eller med anden aktør. Deltager du ikke i samtalen eller det inviterede møde, kan du ikke få dagpenge, før du har kontaktet dem, der har indkaldt dig til mødet. Du risikerer også at få karantæne, og i værste fald kan du helt miste din ret til dagpenge.

Du skal også komme, selvom du arbejder på deltid og får supplerende dagpenge, idet alle som modtager dagpenge, er i aktivering med uddannelse eller løntilskudsjob, betragtes som ledige.

Sådan bliver du indkaldt

Inden hvert møde vil du modtage en mail med en invitation til selv at reservere tid for samtale. Når du har reserveret din samtale, vil du modtage endnu en mail som bekræftelse.

Får du ikke reserveret et tidspunkt for samtale, vil Frie Funktionærer tildele dig et.

Til samtalerne skal du og konsulenten i fællesskab udfylde en særlig online-blanket. Hvor du kan hente din blanket, får du oplysning om i mailen med bekræftelsen. For at hente din blanket, skal du logge på ”min side” med NemID. 

Du vil altså ikke kunne hente en blanket, med mindre du har reserveret et møde. 

Hvis du bliver forhindret

Sker det, at du er nødsaget til at ændre din mødedag, efter du har modtaget en mail med bekræftelsen på mødet, skal du kontakte Frie Funktionærer. Accepteres dit afbud, vil du få et nyt mødetidspunkt via mail. Det vil udløse en ny blanket.

Du skal gemme dine data løbende

Vær opmærksom på, at du har en time til udfyldelse. Hvis du ikke trykker ”Gem” undervejs, og tiden overskrides, vil blanketten fejle, og du må starte forfra.

Når du har trykket ”gem”, vil dine oplysninger kunne ses både af Frie Funktionærer og af dig selv, hvis du åbner blanketten igen.

Vi glæder os til at se dig og give dig sparring til dit videre forløb.

Når du har været til samtale

Når du som ledig har været til samtale i a-kassen, er det et lovkrav, at du får en genpart af "Plan for jobsøgning". Hos Frie Funktionærer har vi derfor valgt, at du modtager en genpart af hele blanketten, som du har udfyldt sammen med konsulenten.

Blanketten vil være tilgængelig for dig under "min side" samme dag - med mindre du har fået andet oplyst på mødet.