Ledighedsforløbet – hvad er mine forpligtelser?

Bliver du ledig, så er vi her for at hjælpe dig – for der er mange ting, du skal være opmærksom på. Dels er der det økonomiske aspekt, og dels har du som ledig mange rettigheder og pligter.

Du har ret til dagpenge og aktivering i op til 2 år inden for en periode på 3 år.

Tilmelding til jobcenteret

Den første dag som ledig skal du tilmelde dig jobcenteret som ledig dagpengemodtager. Samtidig skal du oprette dit CV på www.Jobnet.dk.

Tjek dine jobforslag hver uge

Mindst hver 7. dag skal du logge på din personlige side på Jobnet.dk for at tjekke dine jobforslag. Glemmer du det, risikerer du at blive afmeldt og kan så ikke få dagpenge, før du igen er tilmeldt. På din personlige side på Jobnet.dk har du samtidig adgang til dit CV og til selvbetjeningsmuligheder, hvor du skal meddele ferie og syge-/raskmelde dig til jobcenteret, hvorefter a-kassen automatisk får besked.

CV-samtale med a-kassen

I løbet af de første 2 uger som ledig bliver du indkaldt til en CV-samtale i a-kassen.

Kontaktforløb

I de første seks måneder af ledighedsperioden skal du til en samtale i Jobcentret én gang hver måned. Ved den første samtale får du godkendt og lagt ”Min plan” for, hvordan du igen kommer i job. Efter de seks måneder er mødefrekvensen en samtale i Jobcentret hver tredje måned. Jobsamtalerne har fokus på konkret job og jobsøgning.

Jobcentret kan vælge at overlade en del af kontakten til en anden aktør. Ved anden aktør forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som Jobcentret har indgået aftale med. Du har de samme pligter over for anden aktør som over for Jobcentret.

Du har mødepligt til de møder, som du bliver indkaldt til i a-kassen, dit jobcenter eller hos anden aktør. Hvis du ikke møder op, eller du møder forsinket, risikerer du at miste dagpenge.

Rådighedssamtale i a-kassen

Inden for de første seks måneder skal du til to rådighedssamtaler med a-kassen. Den første ved tre måneders ledighed, og den næste inden du har været ledig i seks måneder.
Ved rådighedssamtalerne skal a-kassen vurdere din rådighed. Det gør vi med udgangspunkt i ”Krav til jobsøgning”, dine jobsøgningsaktiviteter registreret i joblog på Jobnet.dk og dine uploadede jobansøgninger. Vi følger også op på dine seneste aftaler i ”Min plan” med Jobcentret og eventuelt revideres ”Krav til jobsøgning”, som du skal følge i din fremadrettede jobsøgning. Hvis vi vurderer, at dine jobsøgninger er ok, skal du ikke til flere samtaler i a-kassen, så længe du fortsat hver uge registrerer dine jobansøgninger i din joblog. I jobloggen skal du hver måned fortsat uploade to af dine seneste jobansøgninger.

Er du på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal du dog fortsat til rådighedssamtale fast hver tredje måned.

Aktivering

Når du har været ledig i en periode, vil du blive omfattet at ret og pligt til aktivering. Det betyder, at du har ret til og pligt til at tage imod aktiveringstilbud.

  • Er du under 30 år, skal du have en jobplan og et aktiveringstilbud senest efter sammenlagt 3 måneders ledighed.
  • Er du 30-99 år, skal du aktiveres efter 6 måneders ledighed.
  • Er du fyldt 50 år, skal du aktiveres efter 3 måneders ledighed.

Du har pligt til at modtage tilbud tidligere og i hele ledighedsforløbet, hvis dit jobcenter beslutter det.