Kan jeg få jobrettet uddannelse?

Du skal være fuldt ledig og have været til CV-samtale i a-kassen og jobsamtale i Jobcentret, før du kan komme i gang med jobrettet uddannelse.

Du kan få op til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, faglært eller har en uddannelse på erhvervsakademiniveau samtidig med en erhvervsuddannelse.

Du skal dog have været til CV-samtale i a-kassen og jobsamtale i Jobcentret, før du kan komme i gang med den jobrettede uddannelse.

Du kan vælge blandt konkrete kurser – i hovedsagen AMU-kurser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste over, hvilke uddannelser, der giver ret til jobrettet uddannelse.

Deltagergebyret betales af Jobcentret, og du får dine sædvanlige dagpenge, mens du deltager i uddannelsen.

Hvem kan få dagpenge under jobrettet uddannelse?

Du kan benytte ordningen, hvis du:

  • ikke har nogen uddannelse (du har afsluttet folkeskolen og eventuel en gymnasial uddannelse som fx STX, HHX, HTX og lignende), eller
  • er faglært (du er fx kontoruddannet, butiksuddannet, håndværker, eller har anden erhvervsuddannelse), eller
  • er fyldt 25 år og har en kort videregående uddannelse, dvs. erhvervsakademiuddannelse/KVU samtidig med en erhvervsfaglig uddannelse.

Har du en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, kan du ikke deltage i jobrettet uddannelse.

Du skal være fuldt ledig

Du skal være fuldt ledig for at kunne deltage i jobrettet uddannelse. Hvis du arbejder på nedsat tid, eller har selvstændig bibeskæftigelse, skal du i stedet søge kurser med VEU-godtgørelse eller SVU.

Under jobrettet uddannelse får du dine sædvanlige dagpenge. VEU og SVU giver 80 pct. af den maksimale dagpengesats.

Banner _kviksvar _uddannelseunderledighed _700-200

Hvornår og hvor længe?

De 6 ugers uddannelse skal være gennemført inden for en bestemt periode:

  • Er du 25 år eller ældre, kan du deltage i jobrettet uddannelse frem til, du har været ledig i 9 måneder (39 uger).
  • Er du under 25 år, kan du deltage i jobrettet uddannelse frem til, du har været ledig i 6 måneder (26 uger).

Du kan kun få jobrettet uddannelse én gang. Det er derfor en god idé, at du sammensætter et forløb, hvor du bedst muligt udnytter de seks uger, som du kan få. Der kan godt være afbrydelser i forløbet, men kurset skal fortsat være sammenhængende.

Vælg blandt kurser på positivlisten

Du har mulighed for at deltage i ét jobrettet kursus eller ét jobrettet uddannelsesforløb, som fremgår af den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Der er hovedsaglig tale om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser) og enkelte kurser på akademiniveau.

Når du er logget ind på "Min side" på Jobnet, kan du se kursuskataloget. Du kan også se mulighederne i denne oversigt - positivlisten for 6 ugers jobrettet uddannelse.

Hvis Jobcentret godkender det, kan du få kurser, som overstiger 6 ugers varighed, som et tilbud om opkvalificering og vejledning. Disse kurser fremgår af positivlisten for kurser over 6 uger.

Sådan finder du nemt din uddannelse

Når du er logget ind på "Min side" på Jobnet, kan du se kursuskataloget.

Kurserne på positivlisterne kan du også finde via www.efteruddannelse.dk. Her kan du se nærmeste uddannelsessted, kursusdato, antal ledige pladser og læse mere om kurset.

Hurtig søgning er ved blot at skrive AMU-koden i søgefeltet sammen med dit postnummer. Så får du præsenteret de mulige kurser.

Du kan fx printe siden og tage den med til jobsamtalen i Jobcentret. De skal som nævnt godkende din plan for jobrettet uddannelse.

Eksempel

Vil du fx gerne deltage i kursusforløbet ”Den vejledende kunderådgiver” (nr. 57 på positivlisten for 6 ugers jobrettet), taster du AMU-kode 47249 og dit postnummer. Så får du en oversigt over alle kursusforløb for denne pakke, og du kan læse en masse god information om de forskellige kurser.

Inden du går i gang – møde i Jobcentret

Jobcentret har pligt til at vejlede dig om valg af uddannelse, og det er derfor et krav, at du har været til jobsamtale på Jobcentret og fortalt, du vil bruge ordningen, inden du kan starte på jobrettet uddannelse.

Ønsker du at gøre brug af ordningen, før du har været til den første jobsamtale i Jobcentret, skal du, umiddelbart efter CV-samtalen med a-kassen, kontakte Jobcentret. De har herefter en uge til at holde samtalen med dig.

Er du begyndt på en uddannelse eller et kursus under ordningen i din opsigelsesperiode, har du ret til at fortsætte uddannelsen, efter du er blevet tilmeldt som ledig, forudsat at uddannelsen er på positivlisten. Kontakt a-kassen, hvis det er tilfældet.

Rådighed

Når du deltager i jobrettet uddannelse, skal du være tilmeldt Jobcentret som ledig og hver 7. dag tjekke jobforslag på jobnet.dk. Du skal dog ikke være aktivt jobsøgende, men alene stå til rådighed for formidlet arbejde i perioden.

Sådan søger du

Du kan logge på "Min side" på Jobnet, hvor du kan se, om du kan søge om 6 ugers jobrettet uddannelse, når du har været til den første samtale på Jobcentret.

På sidens overblik bliver du vejledt undervejs, og samtidig kan du i et kursuskatalog finde de kurser, du har mulighed for at søge. Du kan også her se, hvor og hvornår de enkelte kurser bliver udbudt, hvad et kursus indeholder samt eventuelle adgangskrav.

Når du har fundet et kursus, du gerne vil deltage i, kan du taste videre til din ansøgning, som automatisk sendes til a-kassen for godkendelse og herefter til uddannelsesstedet for dit optag på kurset. Du får besked på "Min side" på Jobnet.dk, efterhånden som a-kassen og uddannelsesstedet behandler din ansøgning.

Herefter behandler a-kassen din ansøgning om jobrettet uddannelse, og du får svar fra os via Jobnet.dk.

Blev du ledig før juli 2015, skal a-kassen indtaste de timer, du har ret til med job jobrettet uddannelse. Send os en mail på akassen@f-f.dk eller ring til os på 63 13 85 50, hvis du ønsker din ret til jobrettet uddannelse indtastet. Når vi har lagt timerne ind, kan du taste din ansøgning.

Søger du om en akademiudddannelse, kan du ikke gøre det online, men du skal udfylde ansøgningsskema AR237. Uddannelsesstedet skal udfylde deres del af skemaet, som herefter sendes til a-kassen. Efter godkendelsen sender vi den færdigt udfyldte ansøgning til Jobcentret og uddannelsesstedet.

Deltagerbetaling

Jobcentret sørger for tilmeldingen og betalingen af deltagergebyret. Hvis du tilmelder dig et kursus på akademiniveauet, er der et loft på 3.780,86 kr. pr. kursusuge.

Befordringsgodtgørelse

Har du har mere end 24 kilometers daglig transport mellem din bopæl og dit kursussted, og du deltager i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kursus), kan du få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør 1,03 kr. pr. kilometer ud over de første 24 kilometer. Du skal søge om det i a-kassen på blanketten AB421.

Kost og logi eller faktisk udgift til transport

Hvis du har mere end 120 kilometers transport, kan du søge Jobcentret om tilskud til kost og logi ved indkvartering.

Er du i tvivl om din mulighed for jobrettet uddannelse, kan du få hjælp hos Frie Funktionærer.