Kan jeg få jobrettet uddannelse?

Du skal være fuldt ledig og ledig i 5 uger, før du kan komme i gang med jobrettet uddannelse.

Du kan få op til 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er ufaglært, faglært eller har en uddannelse på erhvervsakademiniveau samtidig med en erhvervsuddannelse.

Du kan vælge blandt konkrete kurser – i hovedsagen AMU-kurser. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en positivliste over, hvilke uddannelser, der giver ret til jobrettet uddannelse. Kontakt uddannelsessted for tilmelding og udfyldelse af ansøgning.

Deltagergebyret betales af jobcentret, og du får dine sædvanlige dagpenge, mens du deltager i uddannelsen.

Nedenfor kan du læse om dine muligheder, og hvordan du søger.

Hvem kan få jobrettet uddannelse?

Du har ret til uddannelse når du har været ledig i sammenlagt fem uger, hvis du:

  • er ufaglært
  • er faglært (du er fx kontoruddannet, butiksuddannet, håndværker eller har anden erhvervsuddannelse), eller
  • har en kort videregående uddannelse (KVU) + en erhvervsuddannelse.

Du har ret til uddannelse allerede fra første ledige dag, hvis kurset er indenfor et område med mangel på arbejdskraft.

For dig, der er for højt uddannet til jobrettet uddannelse: Læs om kurser via den regionale uddannelsespulje.

Du skal være fuldt ledig

Du skal være fuldt ledig for at kunne deltage i jobrettet uddannelse. Hvis du arbejder på nedsat tid, eller har selvstændig bibeskæftigelse, skal du i stedet søge kurser med VEU-godtgørelse eller SVU.

Under jobrettet uddannelse får du dine sædvanlige dagpenge. VEU og SVU giver 80 pct. af den maksimale dagpengesats. (Teksten fortsætter under billedet).

Banner _kviksvar _uddannelseunderledighed _700-200

Hvornår og hvor længe?

  • Du kan tidligst starte på jobrettet uddannelse, når du har været ledig i sammenlagt 5 uger (185 timer). Dog kan du fra 1. ledighedsdag starte på kurser inden for områder med mangel på arbejdskraft.
  • Du skal kunne afslutte kurset inden du sammenlagt har været ledig i 39 uger (1443 timer). Er du under 25 år, skal du afslutte kurset inden for de første 26 ugers ledighed (962 timer).
  • Du skal være fuldtidsledig
  • Du skal stå tilmeldt som jobsøgende i jobcenteret.

Uddannelse, du kan søge

Du kan vælge kurser på den aktuelle landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Listen kan indeholde AMU-kurser, kurser i taxikørsel godkendt af Trafikstyrelsen og kurser på akademiniveau. 

Sådan finder du nemt din uddannelse

Klik ind på efteruddannelse.dk. Skriv fx blot AMU-koden i søgefeltet og dit postnummer, så får du præsenteret de mulige kurser.

Sådan søger du

Kontakt kursusstedet for tilmelding og udfyldelse af ansøgning om jobrettet uddannelse (blanket AR2237). Ansøgningen sendes herefter til a-kassen for godkendelse. Efter godkendelsen sender vi den godkendte ansøgning til dit jobcenter og uddannelsesstedet.

Deltagerbetaling

Jobcentret sørger for tilmeldingen og betalingen af deltagergebyret. Hvis du tilmelder dig et kursus på akademiniveauet, er der et loft på 3.780,86 kr. pr. kursusuge.

Rådighed

Når du deltager i jobrettet uddannelse, skal du være tilmeldt Jobcentret som ledig og hver 7. dag tjekke jobforslag på jobnet.dk. Du skal dog ikke være aktivt jobsøgende, men alene stå til rådighed for formidlet arbejde i perioden.

Befordringsgodtgørelse

Hvis du har mere end 24 km daglig transport mellem din bopæl og dit kursussted og deltager i arbejdsmarkedsuddannelse (AMU-kursus), kan du få befordringsgodtgørelse. Godtgørelsen udgør 1,03 kr. pr. km ud over de første 24 km. Du skal søge om det i a-kassen på blanketten AB421.

Hvis du er i opsigelsesperiode

Er du begyndt et kursus i din opsigelsesperiode, har du ret til at fortsætte uddannelsen fra første ledighedsdag, forudsat uddannelsen er på positivlisten, og du tilmelder dig som ledig ved opsigelsesperiodens udløb. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning.

Rådighed

Når du deltager i jobrettet uddannelse, skal du fortsat være tilmeldt jobcenteret som ledig og hver 7. dag tjekke jobforslag på jobnet.dk. Du skal dog ikke være aktivt jobsøgende, men alene stå til rådighed for formidlet arbejde i perioden.

Kost og logi eller faktisk udgift til transport

Hvis du har mere end 120 km transport, kan du søge Jobcentret om tilskud til kost og logi ved indkvartering.

Er du i tvivl om din mulighed for jobrettet uddannelse, kan du få hjælp hos Frie Funktionærer.