Kan jeg blive trukket i dagpenge for overskydende timer?

Overarbejde og ekstraindtægt kan koste op til 5 ugers dagpenge, så vær opmærksom på, at overarbejde skal afspadseres, før du kan få dagpenge.

Overskydende timer kan både opstå, når du melder dig ledig og i forbindelse med arbejde under ledighed.

Hvornår er der overskydende timer?

Har du i de seneste 3 måneder, inden du blev ledig, haft overarbejde, bierhverv, fået løn eller anden økonomisk dækning mere end 37 timer om ugen (deltidsforsikrede mere end 30 timer), skal du afspadsere de timer, før du kan få dagpenge. De overskydende timer kan ikke afspadseres, hvis du er syg, holder ferie eller har karantæne.

Alle timer i de sidste 3 måneder lægges sammen. Er der mere end 481 timer (13 uger á 37 timer), bliver de overskydende timer trukket i dagpengene. Først når de er afviklet, kan der udbetales dagpenge. Er man uge-/14 dages lønnet, er opgørelsesperioden de seneste 12 uger før ledigheden. Er arbejdstiden ikke kontrollabel, er det indtægten og ikke arbejdets omfang, der er afgørende for, om der skal foretages fradrag i dagpengene for overskydende timer.

Alle løntimer medregnes

Alle løntimer, ferie-, kursus- og sygetimer medregnes, ligesom timer fra selvstændigt bierhverv regnes med.

Har du fx 37 timers overarbejde, betyder det i praksis, at du først kan begynde at få dagpenge 1 uge efter, du normalt kunne.

Der er et loft over, hvor mange overskydende timer, man kan risikere at blive trukket for, nemlig 5 ugers dagpenge. De overskydende timer skal "afspadseres" (trækkes fra) i de første dagpenge, som man ellers er berettiget til.

Dobbelt lønindtægt

Du skal være opmærksom på, at hvis du i de sidste 3 måneder før din ledighed har haft lønindtægt fra to arbejdsforhold - fx fordi du under fritstilling har fundet vikararbejde - kan du også i den situation risikere at skulle afspadsere overskydende timer, før du kan få dagpenge.

"Forældelse"

Overskydende timer forældes efter 5 uger. Så hvis de overskydende timer ikke er afviklet 5 uger efter opgørelsestidspunktet, falder de væk.