Hvordan vedligeholder jeg mine sociale relationer?

Mange ledige føler sig sat uden for fællesskabet, og det kan være forbundet med stort ubehag at omstille sig til en individuel hverdag, hvor man ikke har kollegaer omkring sig.


Er du så heldig at være en del af et fællesskab i din fritid, skal du derfor blive ved med det.

Hvis du derimod ikke tidligere aktivt har dyrket at være en del af et fællesskab uden for dit arbejde, kan det være sundt at betragte ledighedsperioden som en anledning til at ændre på dette. Du kan fx involvere dig i netværk for ledige, opsøge sportsforeninger eller lignende fællesskaber. Det er alt sammen med til at skabe afveksling i din hverdag, og friske indtryk fra omgivelser og mennesker bidrager til at forny din kreativitet og bryde negative spiraler.

Som en sidegevinst er deltagelse i fællesskaber med til at vedligeholde og udvikle dit netværk, og hvem ved, måske vejen til dit nye job findes igennem et frivilligt fællesskab.