Hvilke samtaler skal jeg have med a-kassen, når jeg bliver ledig?

Med beskæftigelsesreformen pr. 1. juli 2015 er der indført et intensivt kontaktforløb i de første seks måneder af din ledighedsperiode.

Hyppige samtaler med jobcenter og a-kassen

Når du bliver ledig, skal du til en CV-samtale i a-kassen. Derefter følger seks jobsamtaler i Jobcentret, hvoraf den ene er en fællessamtale og to rådighedssamtaler i a-kassen.

Du skal altid møde til de samtaler og aktiviteter, du bliver indkaldt til - både i Jobcentret, hos anden aktør og a-kassen. Ellers kan det få konsekvenser for dine dagpenge. De personlige samtaler med a-kassen tilbyder vi på vores mødesteder rundt i landet.

CV-samtale med a-kassen

Inden du har været ledig i to uger, skal du til en CV-samtale med a-kassen. Ved samtalen gennemgår vi dit CV på Jobnet.dk og giver dig sparring på de jobansøgninger, du har uploadet i din joblog på Jobnet.dk.

I en særlig ”Krav til jobsøgning” lægger vi rammerne og forventningen til din jobsøgning i de kommende måneder, og vi drøfter forslag til en plan - ”Min plan” - for, hvordan du kommer i job igen. Ved den efterfølgende samtale i Jobcentret bliver ”Min plan” godkendt, og den vil være en rød tråd igennem de kommende samtaler med Jobcentret og a-kassen.

Jobsamtaler i Jobcentret

I de første seks måneder af ledighedsperioden skal du til en samtale i Jobcentret én gang hver måned. Ved den første samtale får du godkendt og lagt ”Min plan” for, hvordan du igen kommer i job. Efter de seks måneder er mødefrekvensen en samtale i Jobcentret hver tredje måned. Jobsamtalerne har fokus på konkret job og jobsøgning.

Jobcentret kan vælge at overlade en del af kontakten til en anden aktør. Ved anden aktør forstås en anden offentlig eller privat samarbejdspartner, som Jobcentret har indgået aftale med. Du har de samme pligter over for anden aktør som over for Jobcentret.

Rådighedssamtaler med a-kassen

Inden for de første seks måneder skal du til to rådighedssamtaler med a-kassen. Den første ved tre måneders ledighed, og den næste inden du har været ledig i seks måneder.

Ved rådighedssamtalerne skal a-kassen vurdere din rådighed. Det gør vi med udgangspunkt i ”Krav til jobsøgning”, dine jobsøgningsaktiviteter registreret i joblog på Jobnet.dk og dine uploadede jobansøgninger. Vi følger også op de dine seneste aftaler i ”Min plan” med Jobcentret og eventuelt revideres ”Krav til jobsøgning”, som du skal følge i din fremadrettede jobsøgning. Hvis vi vurderer, at din jobsøgninger er ok, skal du ikke til flere samtaler i a-kassen, så længe du fortsat hver uge registrerer dine jobansøgninger i din joblog. I jobloggen skal du hver måned fortsat uploade to af dine seneste jobansøgninger.

Er du på midlertidig arbejdsmarkedsydelse, skal du dog fortsat til rådighedssamtale fast hver tredje måned.

Fællessamtaler

Omkring sjette ledighedsmåned holdes jobsamtalen som en fællessamtale i Jobcentret. Den næste fællessamtale er ved 16 måneders ledighed. Det er frivilligt for dig, om a-kassen skal deltage. Er der ikke behov for, at a-kassen deltager i fællessamtalen – fx fordi du allerede fra dine samtaler med a-kassen er afklaret på dine muligheder, kan du altid fravælge a-kassens deltagelse i samtalen.

Se mødesteder for samtaler med a-kassen.

Samtaleforloeb Tabel 700 394