Loyalitetspligt

Loyalitetspligten indebærer bl.a. forbud mod at skade din arbejdsgivers virksomhed, at handle i strid med god markedsføringsskik eller udnytte erhvervshemmeligheder.

Loyalitetspligt

Loyalitetspligt indebærer forbud mod at skade din arbejdsgivers virksomhed, handle i strid med god markedsføringsskik og udnytte erhvervshemmeligheder.

Du er altid underlagt en loyalitetspligt i dit ansættelsesforhold. Det betyder, at du ikke må skade din arbejdsgivers virksomhed ved fx at starte konkurrerende virksomhed. Du må heller ikke udnytte en særlig viden, som du har fået, mens du var ansat. Hvis du handler i modstrid med din loyalitetspligt, risikerer du bortvisning.

Loyalitetspligten omfatter også forholdet til din chef. Hvis du er utilfreds med din chef, har du pligt til at rette kritikken direkte mod ham eller hende. Du må altså ikke gå udenom din chef på en måde, der skader det fortsatte samarbejde.

Erhvervshemmeligheder

Det kan være svært at fastlægge, hvad der er en erhvervshemmelighed. Hovedreglen er, at der skal være tale om viden, der er speciel for den pågældende virksomhed, ikke er offentligt tilgængelig og som har økonomisk betydning for virksomhedens konkurrenceevne.

Der vil næsten altid være tale om erhvervshemmeligheder, hvis oplysningerne om virksomheden handler om: 

  • Leverandør- og kundeforhold.
  • Produktionsmetoder.
  • Nye produkter.
  • Reklamefremstød.
  • Pris- og rabatpolitikker eller andre regnskabsmæssige forhold.

Forbuddet gælder både, mens du er ansat, og op til 3 år efter ansættelsesforholdet er stoppet.

Få hjælp om reglerne for loyalitetspligt

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for loyalitetspligt.