Hvad skal din ansættelseskontrakt indeholde?

Nedenfor finder du en tjekliste til de punkter, din ansættelseskontrakt skal indeholde.

Du har krav på en ansættelseskontrakt

Som lønmodtager har du i henhold til ansættelsesbevisloven krav på at få udleveret en ansættelseskontrakt fra din arbejdsgiver senest 1 måned efter, at du er startet. Det gælder dog kun, hvis din arbejdstid er over 8 timer om ugen, og hvis din ansættelse forventes at vare mere end 1 måned.

Hvis du og din arbejdsgiver mundtligt aftaler særlige vilkår for din ansættelse, bør du få dem skrevet ind i din kontrakt.

Hvad skal din ansættelseskontrakt indeholde?

Hvis din ansættelseskontrakt skal være gyldig, skal den som minimum indeholde:

  • Navn og adresse på arbejdsgiveren og lønmodtageren
  • Arbejdsstedets beliggenhed
  • Beskrivelse af arbejdet
  • Tiltrædelsestidspunkt (fra den dag starter din arbejdsgivers pligt til at betale løn, beregningen af din anciennitet og dermed også din arbejdsgivers opsigelsesvarsel)
  • Forventet varighed (hvis ansættelsen er tidsbestemt)
  • Ferie og helligdage
  • Opsigelsesvarsel
  • Løn
  • Arbejdstid (det skal fx fremgå, om du selv skal betale dine frokostpauser og pauser i øvrigt)
  • Kollektiv overenskomst (hvis du er omfattet af en kollektiv overenskomst, skal den specifikke overenskomst fremgå af din kontrakt).

Løn skal fremgå af ansættelseskontrakten

Din løn skal klart fremgå af din ansættelseskontrakt. Det gælder uanset, om du er måneds- eller timelønnet. I ansættelseskontrakten skal det også fremgå, hvornår lønnen udbetales.

Hvis der ikke er angivet overarbejde i din kontrakt, er udgangspunktet, at overarbejde ikke honoreres. Herved har du altså ikke krav på løn for overarbejde.

Er det derimod angivet, at overarbejde honoreres, men reglerne ikke er anført, er udgangspunktet, at overarbejde honoreres i forholdet 1:1.

Arbejder du på søn- og helligdage, bør det også stå i kontrakten, om du får særskilt betaling for det.

Godtgørelse for mangelfuld kontrakt

Hvis din kontrakt ikke indeholder alle væsentlige og relevante oplysninger om dit ansættelsesforhold, har du krav på en godtgørelse. Du har også krav på en godtgørelse, hvis du ikke har fået kontrakten senest 1 måned efter, du blev ansat.

Godtgørelsen fastsættes efter en konkret vurdering og kan være op til 13 ugers løn, hvis manglen har haft betydning for dit ansættelsesforhold. I grove tilfælde kan godtgørelsen være op til 20 ugers løn. 

Hvis manglen kan undskyldes og ikke har haft konkret betydning for dit ansættelsesforhold, kan du dog højst få 1.000 kroner i godtgørelse. Det kunne fx være, hvis din arbejdsgivers adresse eller arbejdsstedet ikke er angivet, selvom det ikke har skabt tvivl om arbejdsstedets placering.

Få hjælp til reglerne for ansættelseskontrakter

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for ansættelseskontrakter