Fagforeningsfrihed

Alle lønmodtagere har ret til at være medlem af den fagforening, de ønsker. De har også ret til ikke at være medlem af en fagforening.


I Danmark har alle lønmodtagere fagforeningsfrihed. Derfor må en arbejdsgiver ikke undlade at ansætte dig eller opsige dig, fordi du er medlem af en bestemt fagforening. Arbejdsgiver må heller ikke undlade at ansætte eller opsige dig, fordi du ikke ønsker at være medlem af en bestemt fagforening.

Fagforeningsfriheden er din

Din fagforeningsfrihed giver dig ret til frit at vælge, om du ønsker at være medlem af en fagforening, og hvilken fagforening du i givet fald vælger. Denne rettighed er fastsat via Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11, stk 1, som lyder at "Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed, herunder ret til at oprette og slutte sig til foreninger for at beskytte sine interesser".

I Danmark gælder desuden en særskilt lov om fagforeningsfrihed i Danmark. Den lov fastslår både retten til at være medlem af en fagforening samt retten til ikke at være medlem af en fagforening.

Få hjælp til reglerne for fagforeningsfrihed

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for fagforeningsfrihed.