Er jeg funktionær?

Om du er funktionær, afhænger ikke af, om du er time- eller månedslønnet. Det kommer an på dine arbejdsopgaver.

Hvilke typer arbejde er funktionærarbejde?

Hovedområdet for funktionærer er handel og kontor. Det vil sige, at lønmodtagere, der arbejder med køb, salg, kontorarbejde– eller lagerekspedition, er ansat som funktionærer. 

Dit arbejde er også omfattet af funktionærloven, hvis det kræver en teknisk eller klinisk viden og ikke er håndværks- eller fabriksarbejde. Tandplejere og klinikassistenter er derfor ofte funktionærer, hvorimod hjemmehjælpere, lærere og pædagoger ikke er det.

Desuden er ansatte, der leder eller fører tilsyn med andre funktionærer, omfattet af funktionærloven. Direktører er dog ikke omfattet, fordi de ikke står i et tjenesteforhold til nogen over dem.

Andre med funktionærstatus

Selvom du ikke er funktionær ifølge funktionærloven, kan du godt have funktionærstatus. Det kan du, hvis det fremgår af en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale, at du er ansat på 'funktionærlignende vilkår', eller at funktionærloven er gældende for ansættelsesforholdet.

Funktionærloven

Funktionærloven indeholder navnlig bestemmelser om følgende forhold:

  • Opsigelsesvarsler
  • Fratrædelsesgodtgørelser
  • Usaglige opsigelser
  • Bortvisning
  • Sygdom
  • Organisations- og forhandlingsret
  • Ret til jobsøgning
  • Bonus, gratialer og aktieoptioner
  • Kunde- og konkurrenceklausuler

Læs mere om funktionærloven

Minimumsregler

Det er vigtigt at være opmærksom på, at funktionærloven er en såkaldt beskyttelseslov. En arbejdsgiver og en funktionær kan derfor ikke indgå aftaler, der giver funktionæren ringere vilkår, end funktionærloven foreskriver.

Hvis du vil vide mere

Har du behov for juridisk hjælp og vejledning om dit ansættelsesforhold, kan du som medlem af Frie Funktionærers fagforening kontakte Frie Funktionærers juridiske eksperter på telefon 63 13 85 50.

Er du endnu ikke medlem, kan du blive det online. Hos Frie Funktionærer får du billig fagforening fra kun 69 kroner om måneden.