Ansættelsesvilkår som vikar

Som vikar kan du være ansat som barselsvikar eller tilkaldevikar i en virksomhed eller være tilknyttet et vikarbureau.

Ansat som vikar direkte i en virksomhed

Ifølge lov om vikarers retsstilling er du som udgangspunkt omfattet af et ligebehandlingsprincip. Det betyder, at du har krav på de samme arbejds- og ansættelsesvilkår, som gælder for virksomhedens fastansatte medarbejdere. Kravene vedrører arbejdstidens længde og vilkår i forbindelse med overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og løn.

Derudover skal virksomheden orientere dig om ledige stillinger i virksomheden, ligesom du skal have adgang til virksomhedens kollektive faciliteter og goder.

Forlængelse af vikariat

Der findes ikke en begrænsning på hvor mange gange du kan blive forlænget i et vikariat. Det er dog en betingelse, at det er sagligt at forlænge dig i vikariatet. Der skal derfor være objektive grunde til at du bliver forlænget. Det kan f.eks. være på grund af sygdom eller graviditet som arbejdsgiver ikke kan forudse. Er forlængelsen af vikariatet ikke objektivt begrundet, så vil du blive anset som fastansat i stedet. 

Ansat som vikar tilknyttet vikarbureau

Hvis du er ansat som vikar via et vikarbureau, er du omfattet af vikarloven. Derfor er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven.

Vikarbureauet er din arbejdsgiver, og skal sørge for at du modtager et ansættelsesbevis for ansættelse i vikarbureauet, hvis ansættelsen forventes at vare mere end 1 måned og din gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er over 8 timer om ugen. Vikarbureauet skal sikre at dine arbejdsvilkår minimum svarer til de vilkår, som du ville have haft, hvis du var fastansat i virksomheden du er vikar i. Det gælder i henhold til arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og løn. 

Vikarbureauet må ikke konstruere klausuler med virksomheden, der gør det svært for dig at blive fastansat. 

Få hjælp til reglerne for vikaransættelse

Kontakt Frie Funktionærers fagforening på +45 63 13 85 50, hvis du har spørgsmål til reglerne for vikaransættelse.