Ansættelsesvilkår som vikar

Som vikar kan du være ansat som barselsvikar eller tilkaldevikar i en virksomhed eller være tilknyttet et vikarbureau.

Ansat som vikar direkte i en virksomhed

Ifølge lov om vikarers retsstilling er du som udgangspunkt omfattet af et ligebehandlingsprincip. Det betyder, at du har krav på de samme arbejds- og ansættelsesvilkår, som gælder for virksomhedens fastansatte medarbejdere. Kravene vedrører arbejdstidens længde og vilkår i forbindelse med overarbejde, pauser, hvileperioder, natarbejde, ferie, helligdage og løn.

Derudover skal virksomheden orientere dig om ledige stillinger i virksomheden, ligesom du skal have adgang til virksomhedens kollektive faciliteter og goder.

Ansat som vikar tilknyttet vikarbureau

Hvis du er ansat som vikar via et vikarbureau, er du omfattet af vikarloven. Derfor er du som udgangspunkt ikke omfattet af funktionærloven.

Vikarbureauet skal sikre at dine arbejdsvilkår minimum svarer til de vilkår, som du ville haft, hvis du var fastansat i virksomheden. Det gælder i henhold til arbejdstidens længde, overarbejde, pauser, hvilkeperioder, natarbejde, ferie, helligdage og løn.

Som vikar har du ikke krav på en ansættelseskontrakt, men du har ret til at få oplyst, hvilke regler der gælder for dig i forhold til dine ansættelsesvilkår. Vikarbureauet må ikke konstruere klausuler med virksomheden, der gør det svært for dig at blive fastansat.