Kan jeg få skattemæssigt fradrag for kontingent?

Kontingent til fagforening, a-kasse og lønsikring er skattemæssigt fradragsberettiget som ligningsmæssigt fradrag.


Det betyder, at det betalte kontingent fratrækkes ved beregningen af kommunal skat, sundhedsbidrag og eventuel kirkeskat. Den typiske værdi af skattefradraget er ca. 30 procent. Det betyder fx, at medlemskab af Frie Favorit til 159 kr. pr. måned, svarer til en omkostning på 111 kr. efter skat.

SKAT får automatisk besked

Vi giver automatisk SKAT besked om, hvad du indbetaler i årets løb, og det vil kunne ses på din årsopgørelse.

Forskudsopgørelsen

A-kassekontingent og fagforeningskontingent skal indberettes særskilt. Du får automatisk fradrag, når året er gået, men hvis du vil have glæde af dit fradrag i løbet af året, skal du rette din forskudsopgørelse.

A-kasse og lønsikring

Der er ikke noget loft over det beløb, du kan få fradrag for, når det gælder lønsikring samt kontingent til a-kasse og bidrag til efterlønsordningen. Skriv det samlede beløb i rubrik 439 på din forskudsopgørelse

Fagforening

Loftet for fradrag for fagforeningskontingenter er forhøjet fra 3.000 kr. til 6.000 kr. fra 2015. Du skal indberette fagforeningskontingent i rubrik 458 på din forskudsopgørelse.

For seniorer er der særlige regler for fradrag for det faglig kontingent. Læs mere under Indberetning af fagligt kontingent for dig over 65 år.