Hvordan skal jeg læse min regning?

Har du problemer med at forstå din regning fra Frie Funktionærer? Nedenfor finder du et eksempel på en regning og nogle bemærkninger til de enkelte punkter.


Kontingentperiode 01.01.18-31.03.18

Region: Midtjylland Øst
Fagforening (Frie Favorit), A-kasse, Fuldtidsforsikret 

A-kasse: Pris pr. kvartal
A-kasse, forsikringsbidrag 1.032 kr.
A-kasse, ATP 21 kr.
A-kasse, administrationsbidrag 372 kr.
A-kasse, efterlønsbidrag 1.506 kr.
Fagforening:  
Medlemskab - Frie Favorit 477 kr.
Månedsgebyr 0 kr.
Rykkergebyr 0 kr.
I alt 3.408 kr.

Ordforklaring:

Forsikringsbidrag, ATP og administrationsbidrag

  1. Forsikringsbidrag til staten (ens for alle a-kasser)
  2. ATP til staten (ens for alle a-kasser)
  3. A-kassens administrationsbidrag (forskelligt fra a-kasse til a-kasse)

De tre tal udgør tilsammen kontingentet til a-kassen (FFA) på 475 kr. pr. md. for fuldtidsforsikrede og 358 kr. pr. md. for deltidsforsikrede x 3 (kvartal). 

Efterlønsbidrag til staten 

Hvis du vil være med i efterlønsordningen, skal du betale efterlønsbidrag i mindst 30 år.
Efterlønsbidraget er for fuldtidsforsikrede 502 kr. pr. md. og for deltidsforsikrede 334 kr. pr. md.

Fagforening 

Medlemskab - Frie Favorit - koster 159 kr. pr. md. Alt efter fagforeningstype kan du benytte dig af en lang række gode medlemstilbud. Se mere under Fagforeningstype.

Månedsgebyr og rykkergebyr og restance

Vi opkræver som udgangspunkt kontingentet kvartalsvis. Hvis du vælger månedsvis opkrævning, tager vi 15 kr. i gebyr pr. måned. Hvis vi har været nødsaget til at sende en rykker, tager vi et gebyr på 100 kr. 

Hvis der er en ubetalt regning, fremgår det under restance.